TEXTPREKLAD.COM

Interpret: emilie autumn - Název: constant 

Písňové texty a překlad: emilie autumn - constant Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od emilie autumn! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno e od emilie autumn a podívejte, jaké další písničky od emilie autumn máme v našem archívu, např. constant.

Původní

You appear to me
Like rain after a dry spell
Like growth after a hard year
Like life after death
And it had been so long
Yet my eye could discern less beauty
In its object than my memory maintained
So I whispered to myself,
"All is but illusion.
You did well to love him.
It gave you songs to write,
And kept you safe."
And, with a sigh of relief,
I let you go
But you would not go
For you came to me in the air about you
And you walked with me
From the other side of town
And you touched me
With your hands
Behind your back
So I whispered to myself,
"All is but illusion.
You were wise to look closer.
You have lost nothing,
Only exchanged a face for a soul.
Whatever happens now,
You have been constant
And let no one say you never loved."

překlad

Zdá se mi
Jako déšť po suchu
Jako růst po těžkém roce
Jako život po smrti
A bylo to tak dlouho
Přesto moje oko rozeznalo méně krásy
Ve svém objektu, než si mě pamatovala
Tak jsem si zašeptal,
„Všechno je jen iluze.
Udělal jsi dobře, že jsi ho miloval.
Dalo vám to psát písničky,
A udržel tě v bezpečí. “
A s úlevou si
nechám tě jít
Ale nešel byste
Protože jsi ke mně ve vzduchu přišel
A šel jsi se mnou
Z druhé strany města
A ty ses mě dotkl
Svými rukama
Za tvými zády
Tak jsem si zašeptal,
„Všechno je jen iluze.
Bylo moudré podívat se blíže.
Nic jsi neztratil
Pouze vyměnil tvář za duši.
Ať se stane cokoli,
Byl jsi stálý
A ať nikdo neříká, že jsi nikdy nemiloval. “

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com