TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • E
  • »
  • emilie autumn – across the sky

Interpret: emilie autumn - Název: across the sky 

Písňové texty a překlad: emilie autumn - across the sky Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od emilie autumn! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno e od emilie autumn a podívejte, jaké další písničky od emilie autumn máme v našem archívu, např. across the sky.

Původní

What is your substance?
Whereof are you made,
That millions of strange shadows on you tend?
Since everyone, have everyone, one shade
And you, but one, can every shadow lend
See beyond the moment
Think beyond the day
Hear the word
My voice will not be cast away
Fatalistic fortune
Ever near the end
Love goes on
But time does not return again
Across the sky
I will come for you
If you ask me to
Demystify
Your uncommon dreams
Stranger things have come true
Fear no more the midnight
Fear no more the sea
Close your eyes, regret nothing
You're safe with me
Look into the shadows
Step into the mist
Search your land but doubt never
I still exist
Across the sky
I will come for you
If you ask me to
Demystify
Your uncommon dreams
Stranger things have come
Across the sky
I will come for you
If you ask me to
Demystify
Your uncommon dreams
Stranger things have come true
Ask yourself: is this all there is?
Take no answer but the one you find
I have put my faith in aberrations of your kind
But even if you're in my mind
Across the sky
I will come to you
If you ask me to
Demystify
Your uncommon dreams
Stranger things have come
(Across the sky)
Should we hear the silence?
Should we hear the noise?
(I will come for you)
I don't need this blind acceptance
I have made my choice
(If you ask me to)
(Demystify)
Light lives in the darkness
Beauty lives in pain
(Your uncommon dreams)
In destruction we may lose ourselves
But still I will remain
(Stranger things have come true)
Across the sky
Across the sky
See beyond the moment
Think beyond the day
Hear the word
Hear the word
Hear the word
Hear the word

překlad

Jaká je vaše látka?
Z čeho jsi vyroben
Že miliony podivných stínů na vás inklinují?
Protože každý, mít všechny, jeden odstín
A vy, ale jeden, můžete půjčit každý stín
Podívejte se za okamžik
Mysli nad rámec dne
Slyšte slovo
Můj hlas nebude zavržen
Fatalistické jmění
Vždy na konci
Láska pokračuje
Ale čas se znovu nevrátí
Přes oblohu
přijdu pro tebe
Pokud mě o to požádáš
Demystifikovat
Vaše neobvyklé sny
Cizí věci se splnily
Už se neboj půlnoc
Už se neboj moře
Zavři oči, nic nelituj
Jsi u mě v bezpečí
Podívejte se do stínu
Vkročte do mlhy
Prohledejte svou zemi, ale nepochybujte nikdy
Pořád existuji
Přes oblohu
přijdu pro tebe
Pokud mě o to požádáš
Demystifikovat
Vaše neobvyklé sny
Přišly podivnější věci
Přes oblohu
přijdu pro tebe
Pokud mě o to požádáš
Demystifikovat
Vaše neobvyklé sny
Cizí věci se splnily
Zeptejte se sami sebe: je to všechno?
Neberte žádnou odpověď, kromě té, kterou najdete
Věřil jsem do aberací vašeho druhu
Ale i když jsi v mé mysli
Přes oblohu
přijdu k tobě
Pokud mě o to požádáš
Demystifikovat
Vaše neobvyklé sny
Přišly podivnější věci
(Přes oblohu)
Měli bychom slyšet to ticho?
Měli bychom slyšet hluk?
(Přijdu pro tebe)
Nepotřebuji toto slepé přijetí
Rozhodl jsem se
(Pokud mě o to požádáš)
(Demystifikovat)
Světlo žije ve tmě
Krása žije v bolesti
(Vaše neobvyklé sny)
Ve zničení se můžeme ztratit
Ale přesto zůstanu
(Cizí věci se splnily)
Přes oblohu
Přes oblohu
Podívejte se za okamžik
Mysli nad rámec dne
Slyšte slovo
Slyšte slovo
Slyšte slovo
Slyšte slovo

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com