TEXTPREKLAD.COM

Interpret: emilie autumn - Název: 306 

Písňové texty a překlad: emilie autumn - 306 Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od emilie autumn! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno e od emilie autumn a podívejte, jaké další písničky od emilie autumn máme v našem archívu, např. 306.

Původní

306
In only six years
If it was an accident
Where are the tears
I am still unidentified
Behind the Cathedral
Is where my body hides
But I'm not inside
Just one of six-teen
In early one day
If it was a game then
Why couldn't I play
I am the abandoner
But still I remain
As my frozen pulse quickness
As the black plot thickens
like the story I heard
A lifetime ago
Where a girl
And this is funny
Took her life
And what she doesn't know
Is how long it takes
For the water to rise
And the breath to stop fighting
And the cold to close her eyes
Morality plays
On stages of sin
The easy way out
Or the easy way in
I am still overglorified
My reasons to live
Were my reasons to die
But at least they were mine
Now I'm freedom unbound
Cut the laces of life
The pistol
The poison
The noose
Or the knife
I have chosen my instrument
And said no goodbyes
As my frozen pulse quickens
As the black plot thickens
Like the story I heard
A lifetime ago
Where a girl
And this is funny
Took her life
And what she doesn't know
Is how long it takes
For the water to rise
And the breath to stop fighting
And the cold to close her eyes

překlad

306
Za pouhých šest let
Kdyby to byla nehoda
Kde jsou slzy?
Jsem stále neznámý
Za katedrálou
Tam se skrývá moje tělo
Ale já nejsem uvnitř
Jen jeden ze šesti dospívajících
Na začátku jednoho dne
Kdyby to byla hra
Proč jsem nemohl hrát
Jsem opuštěný
Ale přesto zůstávám
Jako moje zmrazená rychlost pulzu
Jak černá zápletka zesiluje
jako příběh, který jsem slyšel
Před životem
Kde holka
A to je legrační
Vzal jí život
A co neví
Jak dlouho to trvá?
Aby voda stoupala
A dech přestat bojovat
A zima zavřela oči
Morálka hraje
Na stupních hříchu
Snadná cesta ven
Nebo snadná cesta dovnitř
Stále jsem překyslený
Moje důvody žít
Byly mé důvody zemřít
Ale alespoň byli moji
Teď jsem bez omezení
Prořízněte tkaničky života
Pistole
Jed
Oprátka
Nebo nůž
Vybral jsem si svůj nástroj
A neřekl sbohem
Jak se můj zmrazený puls zrychluje
Jak černá zápletka zesiluje
Jako příběh, který jsem slyšel
Před životem
Kde holka
A to je legrační
Vzal jí život
A co neví
Jak dlouho to trvá?
Aby voda stoupala
A dech přestat bojovat
A zima zavřela oči

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com