TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • E
  • »
  • emery – what s stopping you

Interpret: emery - Název: what s stopping you 

Písňové texty a překlad: emery - what s stopping you Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od emery! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno e od emery a podívejte, jaké další písničky od emery máme v našem archívu, např. what s stopping you.

Původní

I wanted to sit out of this one but my God you're so convincing
I said I would and I meant I'd try but with a wealth of doubts came a mouth full of lies
(I said that I would, and I meant every word but it took the ending)
I sank my teeth in the kingdom come and spit out my years and held back my tongue
(And all that I heard, from the foot of my bed this was just the beginning)
Make this your business what I am about to say
The last touch between us took this all the way
Don't believe for once that I could let this go away
It's right behind, these eyes of mine even if I stay
And I wanted to fix this like you fixed my name to this
I said I would and I meant I'd try but with a wealth of doubts came a mouth full of lies
I sank my teeth in the kingdom come and spit out my years pulled back my tongue
Forget the wasted time we've made it
The stars are out just in time to see
The dark retreating and shadows fleeting
We found the ground beneath our feet
What's stopping you (What's stopping you)
What's stopping you don't let this in
What's stopping you (What's stopping you)
What's stopping you can't stop all of this
These clumsy arms can't be the first
Distance your regrets is what I've heard
You sit there with a pardon like a present
Oh my soul
Those words I guess I'm never gonna be alone
But I'm on my own
Don't believe for once that I would let this go away
Forget the wasted time we've made it
(I knew it right away)
The stars are out just in time to see
(This would break all of their hearts)
The dark retreating and shadows fleeting
(I couldn't stay away)
We found the ground beneath our feet
(A good person always plays their part)
What's stopping you (What's stopping you)
What's stopping you don't let this in
What's stopping you (What's stopping you)
What's stopping you can't stop all of this
Always wanted to say that I would be the first
From the ground to the table I planned and rehearsed
To be there at the moment to capture my name
But it's yours and not mine and it's yours that he made
Lift up your hands it's surrender or praise
So you burn all your plans for the words you believed
The nails you learned to drive between
The wood and earth that made you see
That simple men of simple means
Can hold the heavens in their hands
Second place I find here
(I've always known my part)
The upper case is yours not mine
(But I would love to see this through)
Teach these hands to have fear
(Could we go back to the start)
Orchestrate my words and lines
(When it was just me and you)
But I never said I wanted any of this, I never said no

překlad

Chtěl jsem z toho sedět, ale můj bože, jsi tak přesvědčivý
Řekl jsem, že to udělám, a myslel jsem, že to zkusím, ale s množstvím pochybností se objevila tlama plná lží
(Řekl jsem, že ano, a myslel jsem každé slovo, ale trvalo to na konci)
Poklesl jsem zuby v království a přišel, vyplivl jsem svá léta a zadržel jazyk
(A všechno, co jsem slyšel, z nohou mé postele to byl jen začátek)
Ať je to vaše věc, co se chystám říct
Poslední dotek mezi námi to vzal celou cestu
Nevěřte pro jednou, že bych to mohl nechat zmizet
Je to hned za těmi očima, i když zůstanu
A chtěl jsem to napravit, jako bys mi opravil moje jméno
Řekl jsem, že to udělám, a myslel jsem, že to zkusím, ale s množstvím pochybností se objevila tlama plná lží
Poklesl jsem zuby v království a přišel a vyplivl moje roky stáhl jazyk
Zapomeňte na promarněný čas, který jsme zvládli
Hvězdy jsou právě včas vidět
Temné ustupující a stíny prchavé
Našli jsme zem pod nohama
Co ti brání (Co ti brání)
Co vám v tom brání, nenechte to dovnitř
Co ti brání (Co ti brání)
Co vás zastaví, nemůžete to všechno zastavit
Tyto nemotorné paže nemohou být první
Vzdálenost, kterou lituji, je to, co jsem slyšel
Sedíte tam s prominutím jako dárek
Ó má duše
Myslím, že ta slova nikdy nebudu sama
Ale já jsem sám
Nevěřte pro jednou, že bych to nechal jít pryč
Zapomeňte na promarněný čas, který jsme zvládli
(Hned jsem to věděl)
Hvězdy jsou právě včas vidět
(To by jim zlomilo všechna srdce)
Temné ustupující a stíny prchavé
(Nemohl jsem zůstat stranou)
Našli jsme zem pod nohama
(Dobrý člověk vždy hraje svou roli)
Co ti brání (Co ti brání)
Co vám v tom brání, nenechte to dovnitř
Co ti brání (Co ti brání)
Co vás zastaví, nemůžete to všechno zastavit
Vždy jsem chtěl říct, že budu první
Ze země na stůl jsem plánoval a zkoušel
V tuto chvíli tam být, abych zachytil mé jméno
Ale je to vaše a ne moje a je vaše, kterou vytvořil
Zvedněte ruce, je to vzdání se nebo chvála
Takže spálíte všechny své plány za slova, kterým jste věřili
Nehty, mezi kterými jste se naučili řídit
Dřevo a země, díky nimž jste viděli
To prostí muži jednoduchých prostředků
Dokáže držet nebesa ve svých rukou
Druhé místo, které zde najdu
(Vždy jsem svou část znal)
Velká písmena nejsou vaše
(Ale rád bych to viděl skrz)
Naučte tyto ruce mít strach
(Mohli bychom se vrátit na začátek)
Zorganizujte moje slova a řádky
(Když jsme to byli jen já a ty)
Ale nikdy jsem neřekl, že bych něco z toho chtěl, nikdy jsem neřekl ne

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com