TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • E
  • »
  • emery – what makes a man a man

Interpret: emery - Název: what makes a man a man 

Písňové texty a překlad: emery - what makes a man a man Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od emery! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno e od emery a podívejte, jaké další písničky od emery máme v našem archívu, např. what makes a man a man.

Původní

Take a look and see for yourself
What makes a man a man
And I, I will step back to the life I left
Maybe you won't forget who I am
Wake up in the middle of the night
Just don't believe every thing's alright
When these thoughts are running around your head
And it's late, so you don't really wanna say goodbye
So you just head down the stairs that lead you out
The sound of silence is as loud as a gunshot
Forgive me were the only words, they read on the note you left
Singing, oh, I can't find any way out
I can't find any way out
Oh, I can't find any way out
I can't find any way out
I wish I could live where the sea meets the land
The ocean and I would be the best of friends
And I'd make her my own and I would float in her waves
She would sing me to sleep as she carried me away
Won't you carry me away?
Oh, please carry me away
Ocean, carry me away
You're my better half
Singing, oh, I can't find any way out
I can't find any way out
Oh, I can't find any way out
I can't find any way out
I don't really wanna sing anymore
There's got to be something I can live for so just
Can't find any way out, I can't find any way out
And everyday is just another regret
It's time for me to give it a rest and it's
Can't find any way out, I can't find any way out
Oh, look and see for yourself
What makes a man a man

překlad

Podívejte se a uvidíte sami
Co dělá člověka člověkem
A já, budu krok zpět do života, který jsem opustil
Možná nezapomeneš, kdo jsem
Probuď se uprostřed noci
Prostě nevěřte, že je všechno v pořádku
Když vám tyto myšlenky běží kolem hlavy
A je pozdě, takže se opravdu nechcete rozloučit
Jdete tedy dolů po schodech, které vás vedou ven
Zvuk ticha je hlasitý jako výstřel
Odpusť mi byla jediná slova, četla na notě, kterou jsi nechal
Zpívající, oh, nemohu najít cestu ven
Nemohu najít cestu ven
Oh, nemohu najít cestu ven
Nemohu najít cestu ven
Přál bych si, abych mohl žít tam, kde se moře setkává se zemí
Oceán a já bychom byli nejlepší přátelé
A udělal bych ji svou vlastní a vznášel bych se v jejích vlnách
Zpívala mi spát, když mě odnášela
Nechystáš mě odnést?
Oh, prosím, odnes mě pryč
Oceáne, odnes mě pryč
Jsi moje lepší polovina
Zpívající, oh, nemohu najít cestu ven
Nemohu najít cestu ven
Oh, nemohu najít cestu ven
Nemohu najít cestu ven
Už opravdu nechci zpívat
Musí existovat něco, pro co mohu žít, tak prostě
Nemohu najít cestu ven, nemohu najít cestu ven
A každý den je jen další lítost
Je čas, abych si to odpočinul, a je to
Nemohu najít cestu ven, nemohu najít cestu ven
Podívejte se a uvidíte sami
Co dělá člověka člověkem

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com