TEXTPREKLAD.COM

Interpret: emery - Název: to the deep 

Písňové texty a překlad: emery - to the deep Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od emery! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno e od emery a podívejte, jaké další písničky od emery máme v našem archívu, např. to the deep.

Původní

This is where the world ends and we leave our friends behind
The sky is falling in stones of water, the river's now in sight
I have thought this all my life, but wondered if you'd try
I was half asleep when my bride's words awakened me
We were always sure that the pages would be written
Not from our hands but the words you left inside of us
We were filling pools with ourselves and ambition
And here we are drowning out from our lives
To the deep, to the deep
The square of forty and I sit here listening in my head
The voice of angels or am I crazy, these places that were said
Would build a family but nothing from her could ever grow my name
Oh what lies we will believe but I'll find my own promises to keep
I set my feet on the ground I put my back to this place
(The death here, I feel all around us)
I used the words in my mouth and felt the sun on my face
(Could we leave and never return)
We will all weigh the cost and the friends that we've lost
(It's safe here but destiny's unknowable)
But for us I fear, these words I hear
We were always sure that the pages would be written
Not from our hands but the words you left inside of us
We've been filling pools with ourselves and ambition
And here we are drowning out from our lives

překlad

To je místo, kde svět končí a my za sebou necháváme své přátele
Obloha padá do kamenů vody, řeka je nyní na dohled
Myslel jsem na to celý život, ale přemýšlel jsem, jestli to zkusíš
Byl jsem napůl spící, když mě probudila slova mé nevěsty
Vždy jsme si byli jisti, že stránky budou napsány
Ne z našich rukou, ale ze slov, která jsi v nás zanechal
Plnili jsme bazény sami sebou a ambicemi
A tady se topíme ve svých životech
Do hlubin, do hlubin
Náměstí čtyřicet a já sedíme a posloucháme ve své hlavě
Hlas andělů nebo jsem blázen, tato místa, která byla řečena
Budovala by rodinu, ale nic z ní nemohlo nikdy rozšířit mé jméno
Oh, čemu lži uvěříme, ale najdu své vlastní sliby dodržet
Položil jsem nohy na zem a položil jsem záda na toto místo
(Smrt tady, cítím se všude kolem nás)
Použil jsem slova v ústech a cítil jsem na tváři slunce
(Mohli bychom odejít a nikdy se nevrátit)
Všichni zvážíme náklady a přátele, které jsme ztratili
(Je to tady bezpečné, ale osud je nepoznatelný)
Ale pro nás se bojím, tato slova slyším
Vždy jsme si byli jisti, že stránky budou napsány
Ne z našich rukou, ale ze slov, která jsi v nás zanechal
Plnili jsme bazény sami sebou a ambicemi
A tady se topíme ve svých životech

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com