TEXTPREKLAD.COM

Interpret: emery - Název: the weakest 

Písňové texty a překlad: emery - the weakest Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od emery! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno e od emery a podívejte, jaké další písničky od emery máme v našem archívu, např. the weakest.

Původní

Point the gun, just pretend that it's time
Say the word and I will fire
Sometimes I get so tired of their lies
It's worth more than my life
Say the word and I will die
There's no peaceful passing
Of this new sickness that I
Have introduced to everyone around me
Saying that I'm the cause of all their crime
And when they're drunk
I poured the wine
Let's leave this place and say that we escaped
We'll say that there's no difference
Between right and wrong tonight
We'll leave no trace of plans that we have made
So they can't find us and take what is ours
Point the gun, just pretend that it is time
Say the word and I will fire
Take me far from this, less than perfect design
My contributions only go so far
Without monetary gain for my part
Let's leave this place and say that we escaped
We'll say that there's no difference
Between right and wrong tonight
We'll leave no trace of plans that we have made
So they can't find us and take what is ours
Running with the scissors pointed at your
Heart from your hand, is that your plan?
I don't have time for questions
Concerning your future position
Let's leave this place and say that we escaped
We'll say that there's no difference
Between right and wrong tonight
We'll leave no trace of plans that we have made
So they can't find us and take what is ours
Take what is ours
Put on your coat
It's time to go, it's time to go
Dancing very close with what I want
Taking every inch to its farthest point
Losing precious time is not a choice
When I'm dealing with you, I heard your voice
Giving up the fight with arms that bruise
Delicately shading these grays and blues
I could never stop bleeding for you
Endless dedication, my gift to you

překlad

Namiřte zbraň, jen předstírejte, že je čas
Řekněte slovo a já vystřelím
Někdy mě jejich lži tak unavují
Je to cennější než můj život
Řekněte slovo a já zemřu
Neexistuje žádný mírumilovný průchod
Z této nové nemoci, kterou jsem
Představili se všem kolem mě
Říká, že jsem příčinou všeho jejich zločinu
A když jsou opilí
Nalil jsem víno
Opusťme toto místo a řekněme, že jsme utekli
Řekneme, že v tom není žádný rozdíl
Dnes večer mezi dobrým a špatným
Nezanecháme žádné stopy plánů, které jsme vytvořili
Takže nás nemohou najít a vzít si to, co je naše
Namiřte zbraň, jen předstírejte, že je čas
Řekněte slovo a já vystřelím
Vezměte mě daleko od tohoto, méně než dokonalého designu
Moje příspěvky jdou jen tak daleko
Z mé strany bez peněžního zisku
Opusťme toto místo a řekněme, že jsme utekli
Řekneme, že v tom není žádný rozdíl
Dnes večer mezi dobrým a špatným
Nezanecháme žádné stopy plánů, které jsme vytvořili
Takže nás nemohou najít a vzít si to, co je naše
Běh s nůžkami namířenými na vaše
Srdce z tvé ruky, je to tvůj plán?
Nemám čas na otázky
Pokud jde o vaši budoucí pozici
Opusťme toto místo a řekněme, že jsme utekli
Řekneme, že v tom není žádný rozdíl
Dnes večer mezi dobrým a špatným
Nezanecháme žádné stopy plánů, které jsme vytvořili
Takže nás nemohou najít a vzít si to, co je naše
Vezměte si, co je naše
Oblékni si kabát
Je čas jít, je čas jít
Tanec velmi blízko tomu, co chci
Vezmeme každý centimetr do nejvzdálenějšího bodu
Ztráta drahocenného času není volbou
Když jsem s tebou, slyšel jsem tvůj hlas
Vzdát boj s rukama, které jsou modřiny
Jemně zastíní tyto šedé a modré
Nikdy bych pro tebe nemohl přestat krvácet
Nekonečné odhodlání, můj dárek pro vás

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com