TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • E
  • »
  • emery – the terrible secret

Interpret: emery - Název: the terrible secret 

Písňové texty a překlad: emery - the terrible secret Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od emery! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno e od emery a podívejte, jaké další písničky od emery máme v našem archívu, např. the terrible secret.

Původní

Pave these streets with open arms
It's always you we have waited on
The skin, the taste, the drug, the need
I am asking, telling, you, "Don't leave"
Erase the lines that we have drawn
It's always you we have waited on
And waitedon, and waited on
And on and on and on and on
These are our words that fill these mouths
But all the letters of the alphabet could never spell it out
These palms and frames that we tear through
To cling to something that is bigger than the failed attempts at you
Wait wait wait, I don't want to see, wait, wait, wait
I am not the person anyone would want to be
The perfeect shoes with the matching clothes
It is the lie we are always told
And nothing masks the shallow touch
Like saying words that cost so much
While you're an addict to the need
To find yourself a way to breathe
The sex, the purge, the vein, the look
To replace feelings that we've took
These are our words that fill these mouths
But all the letters of the alphabet could never spell it out
These palms and frames that we tear through
To cling to something that is bigger than the failed attempts at you
Perfection, it's perfection
But never quite enough
And never could disguise
The drugs to make it stay
The wanting in your eyes
The money that you spent
But you are still an accident
We are more than words that fill our mouths
Drink with eyes that tell us the answers that we need
These are our words that fill these mouths
But all the letters of the alphabet could never spell it out
These palms and frames that we tear through
To cling to something that is bigger than the failed attempts at you
Wait wait wait, I don't want to see, wait, wait, wait
I am not the person anyone would want to be
Waiting here until you leave

překlad

Vydláždit tyto ulice s otevřenou náručí
Vždy jsme na tebe čekali
Kůže, chuť, droga, potřeba
Ptám se a říkám vám: „Neopouštěj“
Vymažte čáry, které jsme nakreslili
Vždy jsme na tebe čekali
A čekal a čekal dál
A dál a dál a dál a dál
To jsou naše slova, která plní tato ústa
Ale všechna písmena abecedy to nikdy nemohla vysvětlit
Tyto dlaně a rámy, které protrháme
Lpět na něčem, co je větší než neúspěšné pokusy o vás
Počkej, počkej, nechci vidět, počkej, počkej, počkej
Nejsem osoba, kterou by někdo chtěl být
Perfektní boty s odpovídajícím oblečením
Je to lež, kterou nám vždy říkají
A nic nezakrývá povrchní dotek
Jako říkat slova, která stojí tolik
I když jsi závislý na potřebě
Najít způsob dýchání
Pohlaví, očištění, žíla, vzhled
Nahradit pocity, které jsme vzali
To jsou naše slova, která plní tato ústa
Ale všechna písmena abecedy to nikdy nemohla vysvětlit
Tyto dlaně a rámy, které protrháme
Lpět na něčem, co je větší než neúspěšné pokusy o vás
Dokonalost, to je dokonalost
Ale nikdy ne dost
A nikdy se nemohl maskovat
Drogy, aby to zůstalo
Chtění v tvých očích
Peníze, které jste utratili
Ale stále jste nehoda
Jsme víc než slova, která naplňují naše ústa
Pijte očima, které nám říkají odpovědi, které potřebujeme
To jsou naše slova, která plní tato ústa
Ale všechna písmena abecedy to nikdy nemohla vysvětlit
Tyto dlaně a rámy, které protrháme
Lpět na něčem, co je větší než neúspěšné pokusy o vás
Počkej, počkej, nechci vidět, počkej, počkej, počkej
Nejsem osoba, kterou by někdo chtěl být
Čekám tady, dokud neodejdeš

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com