TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • E
  • »
  • emery – the smile the face

Interpret: emery - Název: the smile the face 

Písňové texty a překlad: emery - the smile the face Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od emery! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno e od emery a podívejte, jaké další písničky od emery máme v našem archívu, např. the smile the face.

Původní

I was never going to fall but the smile, the face has sealed my fate
So sweet, an addict of it all, I was blind for another taste
I have nothing left to give [Incomprehensible]
The world has turned black and cold and I can't catch my breath
You rehearsed your lines with rhythmic details
They match the pounding in my chest
Then summer came and you left me with your words
The clever sounds from your mouth
They can make me feel so worthless
And you say that I am not enough
And though my heart is breaking open
Know that I will not be broken
The person you claimed to be is not who haunts me now
The careless lies behind those brown eyes
That you swore were true more times than I can count
Then summer came and you left me with your words
The clever sounds from your mouth
They can make me feel so worthless
And you say that I am not enough
And though my heart is breaking open
Know that I will not be broken
I know these words are weak and young but spoken as I come undone
And while I drown in these mistakes
Your ego swells but I can tell you know that you're a fake
You cried in front of your friends just to save some face
You didn't want it to end, in just a week I'm replaced
You wanted me to listen to me but can you hear me now?
You're just a sickness and a cancer, the cancer is your filthy mouth

překlad

Nikdy jsem nepadl, ale úsměv, tvář zpečetily můj osud
Tak sladký, závislý na tom všem, byl jsem slepý pro další chuť
Nezbývá mi nic, co bych dal [Nepochopitelné]
Svět zčernal a zchladl a já nemohu popadnout dech
Zkoušeli jste své řádky s rytmickými detaily
Odpovídají bušení v mé hrudi
Pak přišlo léto a ty jsi mě opustil svými slovy
Chytré zvuky z vašich úst
Mohou se cítit tak bezcenně
A říkáš, že nestačím
A i když se mi srdce láme
Vězte, že nebudu zlomen
Osoba, za kterou se vydáváš, není ten, kdo mě teď pronásleduje
Nedbalost leží za těmi hnědými očima
Že jsi přísahal, že to byla pravda vícekrát, než dokážu spočítat
Pak přišlo léto a ty jsi mě opustil svými slovy
Chytré zvuky z vašich úst
Mohou se cítit tak bezcenně
A říkáš, že nestačím
A i když se mi srdce láme
Vězte, že nebudu zlomen
Vím, že tato slova jsou slabá a mladá, ale mluvená, když se vrátím zpět
A zatímco se topím v těchto chybách
Vaše ego bobtná, ale mohu vám říct, že jste falešní
Plakali jste před svými přáteli, jen abyste si zachránili tvář
Nechtěli jste, aby to skončilo, jen za týden jsem nahrazen
Chtěli jste, abych mě poslouchal, ale slyšíte mě teď?
Jsi jen nemoc a rakovina, rakovina je tvoje špinavá ústa

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com