TEXTPREKLAD.COM

Interpret: emery - Název: the anchors 

Písňové texty a překlad: emery - the anchors Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od emery! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno e od emery a podívejte, jaké další písničky od emery máme v našem archívu, např. the anchors.

Původní

And it hurt just to touch
On the words I said too much
I was just a kid
I thought that I could not be caught
And much less by a moment
But the words came flooding from my mouth
Some things will never surface
They capsized so long ago
I didn't want to still be sinking
But the anchor won't let me go
Those things that we thought
Were never there
Those ghosts we brought
With us everywhere
From your birth you were born into this
Never knowing when the walls would crack
In your defense you were so unprepared
You said the things that you can't take back
Those things that we thought
Were never there
Those ghosts we brought
With us everywhere
I want to explain this
But nothing's making sense
There's poison in my blood
It claimed both of our lives
That world we thought important
Crumbled into nothing
Will words define me?
I am more than a moment
Will words define me?
I am more than a moment
That day behind me
But I cannot shake it
I am more than a moment
More than a moment
And the beauty left my eyes
I was standing there with the rest of my life
Knowing I would never be the same
Knowing I had changed
I had become more than what I had dreamed
The look of youth but with hands stained
The look of youth but with my hands stained
Tell her I'm sorry
Tell her I'm sorry
Does she know I'm sorry?
Guilty, guilty, I am guilty
How were those words in my head?
For somebody else, somebody else
I wish that I could have said
Anything else, anything else
I want to explain this
But nothing's making sense
There's poison in my blood
It claimed both of our lives
That world we thought important
Crumbled into nothing
But the bitter treasures' so elementary

překlad

A bolelo to jen na dotek
Na slova jsem řekl příliš mnoho
Byl jsem jen dítě
Myslel jsem, že mě nelze chytit
A mnohem méně za okamžik
Ale slova přišla z mých úst
Některé věci se nikdy neobjeví
Převrhli se tak dávno
Nechtěl jsem se stále potápět
Ale kotva mě nenechá jít
Ty věci, které jsme si mysleli
Nikdy jsem tam nebyl
Ti duchové, které jsme přinesli
S námi všude
Od svého narození jste se do toho narodili
Nikdy nevíte, kdy zdi prasknou
Na svoji obranu jsi byl tak nepřipravený
Řekl jsi věci, které nemůžeš vzít zpět
Ty věci, které jsme si mysleli
Nikdy jsem tam nebyl
Ti duchové, které jsme přinesli
S námi všude
Chci to vysvětlit
Ale nic nedává smysl
V mé krvi je jed
Vyžádalo si to oba naše životy
Ten svět, který jsme považovali za důležitý
Rozpadl se na nic
Budou mě slova definovat?
Jsem víc než okamžik
Budou mě slova definovat?
Jsem víc než okamžik
Ten den za mnou
Ale nemůžu to otřást
Jsem víc než okamžik
Více než okamžik
A ta krása mi opustila oči
Stál jsem tam po zbytek svého života
Věděl jsem, že už nikdy nebudu stejný
Věděl jsem, že jsem se změnil
Stal jsem se více než tím, o čem jsem snil
Vzhled mládí, ale se špinavými rukama
Vzhled mládí, ale se špinavými rukama
Řekni jí, že se omlouvám
Řekni jí, že se omlouvám
Ví, že se omlouvám?
Vinen, vinen, jsem vinen
Jaká byla ta slova v mé hlavě?
Pro někoho jiného, ​​někoho jiného
Přál bych si, abych to mohl říct
Cokoli jiného, ​​cokoli jiného
Chci to vysvětlit
Ale nic nedává smysl
V mé krvi je jed
Vyžádalo si to oba naše životy
Ten svět, který jsme považovali za důležitý
Rozpadl se na nic
Ale hořké poklady jsou tak elementární

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com