TEXTPREKLAD.COM

Interpret: emery - Název: scissors 

Písňové texty a překlad: emery - scissors Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od emery! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno e od emery a podívejte, jaké další písničky od emery máme v našem archívu, např. scissors.

Původní

In your brilliance, you became the only voice you trust
If it's true then I'm dead, right where I stand
Was the plan always this vicious
You thought that your faith would carry you home
But it left me there in the waiting room alone
As I planned what to say, to the ones I'd be leaving
All praise and honor seem so far away
I never saw this coming you can lose what you found
And here comes the breakdown
Careful, careful watch your mouth
You're talking like your such the innocent (accidents, accidents are we all?)
These words will be the death of you
This I swear this I know
The blame will find your hands
The blame has found these hands
It's hard to live this, to know if I mean it
To let you know you have me, that I never can forget it
And these last words I say here
Are the last words that I will share (last words that I will share)
So God I'm asking you do you even care
My hands are shaking and they won't stop, as the world becomes a hospital room
I am not the one to ever disappear, but it's over now (over now)
Say it for the last time, one last time
I want to let go of this world for you
Careful, careful watch your mouth
You're talking like your such the innocent (accidents, accidents are we all?)
These words will be the death of you
This I swear this I know
The blame will find your hands
The blame has found these hands
Hands held toward the sky
In the cool air of October
The whispers were always there
But they never caught up to your words
So will December find me all alone
The wishful face of the believer
Hope, but there is doubt that bleeds through
Still, I am arrested by your presence
Nothing will compare to you

překlad

Ve své brilantnosti jste se stali jediným hlasem, kterému důvěřujete
Pokud je to pravda, pak jsem mrtvý, přesně tam, kde stojím
Byl plán vždy tak brutální
Mysleli jste, že vás vaše víra přenese domů
Ale nechalo mě to tam v čekárně samotného
Jak jsem plánoval, co říct, těm, které odcházím
Všechna chvála a čest se zdají tak daleko
Nikdy jsem to neviděl přicházet, můžete přijít o to, co jste našli
A tady přichází porucha
Opatrně, opatrně sledujte ústa
Mluvíš jako ty nevinný (nehody, nehody jsme všichni?)
Tato slova budou tvou smrtí
To přísahám, že vím
Vina si najde vaše ruce
Vina našla tyto ruce
Je těžké to žít, vědět, jestli to myslím vážně
Abych věděl, že mě máš, že na to nikdy nezapomenu
A tato poslední slova říkám tady
Jsou poslední slova, která budu sdílet (poslední slova, která budu sdílet)
Bože, žádám tě, je ti to dokonce jedno
Moje ruce se třesou a nepřestanou, protože se ze světa stane nemocniční pokoj
Nejsem ten, kdo někdy zmizí, ale už je to pryč (teď)
Řekněte to naposledy, naposledy
Chci pro vás tento svět pustit
Opatrně, opatrně sledujte ústa
Mluvíš jako ty nevinný (nehody, nehody jsme všichni?)
Tato slova budou tvou smrtí
To přísahám, že vím
Vina si najde vaše ruce
Vina našla tyto ruce
Ruce držené k obloze
V chladném vzduchu v říjnu
Šepot tam byl vždy
Ale nikdy nedosáhli vašich slov
Tak mě prosinec najde úplně sám
Zbožná tvář věřícího
Doufám, ale existuje pochybnost, že krvácí skrz
Přesto jsem z vaší přítomnosti zatčen
Nic se vám nevyrovná

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com