TEXTPREKLAD.COM

Interpret: emery - Název: salvatore wryhta 

Písňové texty a překlad: emery - salvatore wryhta Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od emery! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno e od emery a podívejte, jaké další písničky od emery máme v našem archívu, např. salvatore wryhta.

Původní

Take my hands and lead me carry me the distance
Leave me at the place where, the
work is done
I don't want to sound like a broken record
but please bear with me, this is more than I can take
I'm shaking with sweat and asking for a friend
but somewhere in the end they've left my side
Did pretense make you weak your legs can't even stand
the promise of the dead is that they won't be back again
Darkness Darkness found me, here like a common thief
You guard the exits captain, but choices are never free
Take my hands lead me on
I don't want to give you answers
That you'd throw right back in to my face
I'm exhausted from being myself
But your voice, is the voice here and always
Inside, inside follow
Control that you swallow
You've got the numbers on your side
To bury me
It's just as you said, in those words, I am identified
Let's get this started right now
The endless excuses
We're all to watch me try
Now to die
Did pretense make you weak your legs can't even stand
the promise of the dead is that they won't be back again
This favor cast on me, but in this regard I disagree
The life you take is the only thing I have here to my name
The only thing I have is now taken away
The mystery of iniquity the weight of secrets brought to a rest
Blood and bone have been my home, but in the eyes I see
Why it took me

překlad

Vezmi mě za ruce a veď mě, odnes mě na dálku
Nechte mě na místě, kde
práce je hotová
Nechci znít jako nefunkční deska
ale prosím, mějte se mnou, to je víc, než si mohu vzít
Třesu se potem a žádám o přítele
ale někde na konci opustili moji stranu
Díky předstírání jste slabí, vaše nohy nemohou ani stát
příslib mrtvých je, že se už nevrátí
Temnota Temnota mě našla, tady jako obyčejný zloděj
Střežíte kapitána východů, ale volby nikdy nejsou svobodné
Vezmi mě za ruce, ved mě dál
Nechci vám dávat odpovědi
Že bys mi to hodil zpátky do tváře
Jsem vyčerpaný tím, že jsem sám sebou
Ale váš hlas je hlasem tady a vždy
Uvnitř, uvnitř následujte
Ovládejte, abyste polkli
Máte čísla na své straně
Pohřbít mě
Je to, jak jste řekl, těmito slovy jsem identifikován
Začněme to hned teď
Nekonečné výmluvy
Všichni se musíme dívat, jak to zkouším
Nyní zemřít
Díky předstírání jste slabí, vaše nohy nemohou ani stát
příslib mrtvých je, že se už nevrátí
Tato laskavost se na mě vrhla, ale v tomto ohledu nesouhlasím
Život, který si bereš, je jediná věc, kterou zde pro své jméno mám
Jediná věc, kterou mám, je nyní odebrána
Tajemství nepravosti, váha tajemství přivedla k odpočinku
Krev a kost byly mým domovem, ale v očích vidím
Proč mě to vzalo

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com