TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • E
  • »
  • emery – disguising mistakes with goodbyes

Interpret: emery - Název: disguising mistakes with goodbyes 

Písňové texty a překlad: emery - disguising mistakes with goodbyes Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od emery! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno e od emery a podívejte, jaké další písničky od emery máme v našem archívu, např. disguising mistakes with goodbyes.

Původní

Just take it back
(I feel)
They're only words
(Your hair)
We hold the tethers
(Through my)
We're here together
(Fingers)
We paint the night
(Every)
Only to find
(Silk stand)
It's cracked and peeling
(Takes my)
Each face revealing
(Breath a)
What we don't say
(Way)
Let's take these lines and
Draw ourselves out of here
This shipwreck
From set-sail
We'll map the stars
Tonight they help to find a way
When all is said
Words can breathe
More life than death
The inner sense
That people share
Touching on secrets
And letting down hair
Over and over let's not forget last time
I've kept the best parts
And play them in my mind
This is tomorrow so take it or leave it
Empty diaries
There's nothing to say
And we'll take the right steps
To keep these pages clean
You want the answers
I see them on your face
You need to know
This is where the promise breaks
I can give you my answer
I can give you my answer
I can give you my answer
I can give you my answer
I know
(I know)
If you stay
(If you stay)
This will be
(This will)
Ours to take
(Be ours to take)
Inside I
(I feel)
Am overwhelmed
(So good)
From holding back
(I want)
But know that this won't be forever
(You for all my days but tonight)
I can't stay here
You can't ask me
Just so you would know

překlad

Jen to vezměte zpět
(Cítím)
Jsou to jen slova
(Vaše vlasy)
Držíme postroje
(Prostřednictvím mého)
Jsme tu spolu
(Prsty)
Malovali jsme noc
(Každý)
Jen najít
(Hedvábný stojan)
Je to popraskané a loupající se
(Bere mě)
Každá tvář odhalující
(Dech a)
Co neříkáme
(Způsob)
Vezměme si tyto řádky a
Odtáhněte se odsud
Tento vrak
Z plachty
Zmapujeme hvězdy
Dnes večer pomáhají najít cestu
Když je vše řečeno
Slova mohou dýchat
Více života než smrt
Vnitřní smysl
Které lidé sdílejí
Dotýkání se tajemství
A nechal vlasy dolů
Znovu a znovu nezapomeňme minule
Nechal jsem si ty nejlepší části
A hrajte je v mé mysli
To je zítra, tak to vezměte nebo nechte
Prázdné deníky
Není co říct
A uděláme správné kroky
Aby tyto stránky byly čisté
Chceš odpovědi
Vidím je na tvé tváři
Musíš vědět
To je místo, kde slib porušuje
Mohu vám dát odpověď
Mohu vám dát odpověď
Mohu vám dát odpověď
Mohu vám dát odpověď
vím
(Vím)
Pokud zůstanete
(Pokud zůstanete)
Tohle bude
(Tohle bude)
Naše vzít
(Buď náš, kdo to vezme)
Uvnitř já
(Cítím)
Jsem ohromen
(Tak dobré)
Od zadržení
(Chci)
Ale vězte, že to nebude navždy
(Ty po všechny mé dny, ale dnes večer)
Nemůžu tu zůstat
Nemůžeš se mě zeptat
Jen abyste věděli

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com