TEXTPREKLAD.COM

Interpret: emery - Název: alone 

Písňové texty a překlad: emery - alone Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od emery! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno e od emery a podívejte, jaké další písničky od emery máme v našem archívu, např. alone.

Původní

Hung around here, just waiting to go home
The earth is dark and cold and I think I now know
You give yourself away, this ends alone
But I wonder, I wonder
Who gave you all your jewels, what made you sell your rights
(And you say that you have the right to turn your back on me)
When did you know you'd forget that once you tried to fight
(And you claim that this is not your responsibility)
We grow older in this skin, We grow older in this skin
(For the ones that you placed here)
But the day you say you know your own way
(For the ones that you left here)
Is the day the blood begins to drip from our fingers
As we cling to the earth
It's Pitiful
But now I know what it's like to be alone

překlad

Visel tady, jen čekal na odchod domů
Země je temná a studená a myslím, že už vím
Oddáte se, to končí samo
Ale přemýšlím, přemýšlím
Kdo vám dal všechny vaše klenoty, co vás přimělo prodat svá práva
(A říkáš, že máš právo se mi otočit zády)
Kdy jste věděli, že na to zapomenete, jakmile se pokusíte bojovat
(A tvrdíte, že to není vaše odpovědnost)
V této kůži stárneme, v této kůži stárneme
(Pro ty, které jste sem umístili)
Ale den, kdy říkáte, že znáte svou vlastní cestu
(Pro ty, které jsi tu nechal)
Je den, kdy krev začíná kapat z našich prstů
Když lpíme na zemi
Je to žalostné
Ale teď vím, jaké to je být sám

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com