TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • E
  • »
  • emery – after the devil beats his wife

Interpret: emery - Název: after the devil beats his wife 

Písňové texty a překlad: emery - after the devil beats his wife Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od emery! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno e od emery a podívejte, jaké další písničky od emery máme v našem archívu, např. after the devil beats his wife.

Původní

You wanna swim in the river, I wanna dance in the summer
You've always been the believer, I'm always left to wonder
The water is rushing so fast, I think it will take us under
Oh, what thought did you recall
That would make you say my name?
Oh, the water is so deep, our friends say don't go
But my mouth betrays me and says hold on
And now I know this is the pain of believing
The danger is real and there's no easy way out
How did I get here? You trust too much in my bravery
It's my safety you're taking
We're gonna drown in a river, I cannot swim any farther
My blood is pumping so fast, my heart and limbs underwater
Then I reach and find your hand in mine
And they say you will be saved, but no, I pull and I pull and I pull
But your foot, it's anchored deep
Your face tells me you won't be free
And now I know this is the pain of believing
The danger is real and there's no easy way out
How did I get here? You trust too much in my bravery
It's my safety you're taking, oh
I decided long ago
Never let your loved ones know
Who you really are, who you really are
People want the truth but never want the scars
And now I'm here with my best friend dying
And I'm the one that's still lying
And you say it's gonna be okay
Over and over, and over and over, and over and over again
River wash me clean
River wash me clean
River wash me clean
River wash me clean

překlad

Chceš plavat v řece, já chci tančit v létě
Vždy jste věřili, vždy se nechávám divit
Voda spěchá tak rychle, myslím, že nás vezme dolů
Ach, jakou myšlenku jsi si vybavil
To by tě přimělo vyslovit mé jméno?
Voda je tak hluboká, naši přátelé říkají, nechoď
Ale moje ústa mě zradila a řekla, vydrž
A teď vím, že je to bolest z víry
Nebezpečí je skutečné a neexistuje žádná snadná cesta ven
Jak jsem se sem dostal? Příliš věříš mé statečnosti
Berete moji bezpečnost
Utopíme se v řece, nemohu plavat dál
Moje krev pumpuje tak rychle, mé srdce a končetiny pod vodou
Potom se natáhnu a najdu tvou ruku v mé
A říkají, že budete spaseni, ale ne, táhnu a táhnu a táhnu
Ale tvoje noha je ukotvena hluboko
Tvůj obličej mi říká, že nebudeš volný
A teď vím, že je to bolest z víry
Nebezpečí je skutečné a neexistuje žádná snadná cesta ven
Jak jsem se sem dostal? Příliš věříš mé statečnosti
Berete moji bezpečnost, oh
Rozhodl jsem se už dávno
Nikdy nedávejte vědět svým blízkým
Kdo opravdu jste, kdo opravdu jste
Lidé chtějí pravdu, ale nikdy nechtějí jizvy
A teď jsem tady a můj nejlepší přítel umírá
A já jsem ten, kdo stále lže
A ty říkáš, že to bude v pořádku
Znovu a znovu a znovu a znovu a znovu a znovu
Řeka mě umyje
Řeka mě umyje
Řeka mě umyje
Řeka mě umyje

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com