TEXTPREKLAD.COM

Interpret: elvis costello - Název: veronica 

Písňové texty a překlad: elvis costello - veronica Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od elvis costello! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno od elvis costello a podívejte, jaké další písničky od elvis costello máme v našem archívu, např. veronica.

Původní

Is it all in that pretty little head of yours?
What goes on in that place in the dark?
Well I used to know a girl and I could have sworn
That her name was Veronica
Well she used to have a carefree mind of her own
And a delicate look in her eye
These days I'm afraid she's not even sure
If her name is Veronica
Do you suppose, that waiting hands on eyes,
Veronica has gone to hide?
And all the time she laughs at those who shout
Her name and steal her clothes
Veronica
Veronica
Did the days drag by? Did the favors wane?
Did he roam down the town all the while?
Will you wake from your dream, with a wolf at the door,
Reaching out for Veronica
Well it was all of sixty-five years ago
When the world was the street where she lived
And a young man sailed on a ship in the sea
With a picture of Veronica
On the "Empress of India"
And as she closed her eyes upon the world
And picked upon the bones of last week's news
She spoke his name out loud again
Do you suppose, that waiting hands on eyes,
Veronica has gone to hide?
And all the time she laughs at those who shout
Her name and steal her clothes
Veronica
Veronica
Veronica sits in her favorite chair
And she sits very quiet and still
And they call her a name that they never get right
And if they don't then nobody else will
But she used to have a carefree mind of her own
With devilish look in her eye
Saying "You can call me anything you like,
But my name is Veronica"
Do you suppose, that waiting hands on eyes,
Veronica has gone to hide?
And all the time she laughs at those who shout
Her name and steal her clothes
Veronica
Veronica
Oh Veronica

překlad

Je to všechno v té tvé hezké hlavičce?
Co se na tom místě ve tmě děje?
Znal jsem dívku a mohl jsem přísahat
Že se jmenuje Veronica
Kdysi měla vlastní bezstarostnou mysl
A jemný pohled v jejích očích
V dnešní době se obávám, že si není ani jistá
Jestli se jmenuje Veronica
Myslíte si, že čekající ruce na oči,
Veronica se šla schovat?
A pořád se směje těm, kteří křičí
Její jméno a ukrást jí šaty
Rozrazil
Rozrazil
Uplynuly dny? Slably laskavosti?
Toulal se po městě celou dobu?
Probudíte se ze svého snu s vlkem u dveří,
Natáhl se po Veronice
Bylo to všechno před šedesáti pěti lety
Když byl svět ulicí, kde žila
A mladý muž se plavil na lodi v moři
S obrázkem Veroniky
Na „císařovnu Indie“
A když zavřela oči před světem
A sbíral kosti zpráv z minulého týdne
Znovu řekla jeho jméno nahlas
Myslíte si, že čekající ruce na oči,
Veronica se šla schovat?
A pořád se směje těm, kteří křičí
Její jméno a ukrást jí šaty
Rozrazil
Rozrazil
Veronica sedí na svém oblíbeném křesle
A ona sedí velmi tiše a klidně
A říkají jí jméno, které se jim nikdy nepodaří
A pokud ne, nikdo jiný to neudělá
Ale dříve měla vlastní bezstarostnou mysl
S ďábelským pohledem v očích
Říká: „Můžeš mi říkat, jak se ti líbí,
Ale jmenuji se Veronica "
Myslíte si, že čekající ruce na oči,
Veronica se šla schovat?
A pořád se směje těm, kteří křičí
Její jméno a ukrást jí šaty
Rozrazil
Rozrazil
Ach, Veroniko

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com