TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • +
  • »
  • elvis costello – the other side of summer

Interpret: elvis costello - Název: the other side of summer 

Písňové texty a překlad: elvis costello - the other side of summer Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od elvis costello! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno od elvis costello a podívejte, jaké další písničky od elvis costello máme v našem archívu, např. the other side of summer.

Původní

The sun struggles up another beautiful day
And I felt glad in my own suspicious way
Yeah, yeah, yeah, yeah
Despite the contradiction and confusion
Felt tragic without reason
There's malice and there's magic in every season
From the foaming breakers of the poisonous surf
The other side of summer
To the burning forests in the hills of Astroturf
The other side of summer
The automatic gates close up between the shanties and the palace
The blowtorch amusements, the voodoo chalice
The pale pathetic promises that everybody swallows
A teenage girl is crying 'cause she don't look like a million dollars
So help her if you can
'Cause she don't seem to have the attention span
From the foaming breakers of the poisonous surf
The other side of summer
To the burning forests in the hills of Astroturf
The other side of summer
Was it a millionaire who said "imagine no possessions"?
A poor little schoolboy who said "we don't need no lessons"?
The rabid rebel dogs ransack the shampoo shop
The pop princess is downtown shooting up
And if that goddess if fit for burning
The sun will struggle up the world will still keep turning
Madman standing by the side of the road saying
"Look at my eyes, look at my eyes, look at my eyes, look at my eyes"
Yeah, yeah, yeah, yeah
Now you can't afford to fake all the drugs your parents used to take
Because of their mistakes you'd better be wide awake
From the foaming breakers of the poisonous surf
The other side of summer
To the burning forests in the hills of Astroturf
The other side of summer
The mightiest rose
The absence of perfume
The casual killers
The military curfew
The cardboard city
An unwanted birthday
The other side of summer
The dancing was desperate, the music was worse
They bury your dreams and dig up the worthless
Goodnight
God bless
And kiss "goodbye" to the earth
The other side of summer
The other side of summer
The other side of summer
The other side of summer
The other side of summer
The other side of summer
The other side
The other side
The other side, oh

překlad

Slunce bojuje další krásný den
A cítil jsem se rád svým vlastním podezřelým způsobem
Jo, jo, jo, jo
Navzdory rozporu a zmatku
Cítil se tragicky bez důvodu
V každé sezóně je zloba a magie
Z pěnivých drtičů jedovatého příboje
Druhá strana léta
Do hořících lesů v kopcích Astroturf
Druhá strana léta
Automatické brány se uzavírají mezi chatrči a palácem
Žárovka pobavení, vúdú kalich
Bledé ubohé sliby, které všichni spolknou
Dospívající dívka pláče, protože nevypadá jako milion dolarů
Pokud je to možné, pomozte jí
Protože se zdá, že nemá pozornost
Z pěnivých drtičů jedovatého příboje
Druhá strana léta
Do hořících lesů v kopcích Astroturf
Druhá strana léta
Byl to milionář, který řekl „představte si žádný majetek“?
Chudák malý školák, který řekl: „nepotřebujeme žádné lekce“?
Vzteklí povstalečtí psi vyplenili obchod se šampony
Popová princezna střílí do centra
A pokud je ta bohyně, pokud je vhodná k pálení
Slunce bude bojovat nahoru, svět se bude stále otáčet
Šílenec stojící na kraji silnice říkal
„Podívej se na mé oči, podívej se na mé oči, podívej se na mé oči, podívej se na mé oči“
Jo, jo, jo, jo
Nyní si nemůžete dovolit předstírat všechny drogy, které vaši rodiče užívali
Kvůli jejich chybám byste měli být vzhůru
Z pěnivých drtičů jedovatého příboje
Druhá strana léta
Do hořících lesů v kopcích Astroturf
Druhá strana léta
Nejmocnější růže
Absence parfému
Náhodní zabijáci
Vojenská zákaz vycházení
Kartonové město
Nežádoucí narozeniny
Druhá strana léta
Tanec byl zoufalý, hudba byla horší
Pohřbí vaše sny a vykopávají bezcenné
Dobrou noc
Bůh žehnej
A polibek „sbohem“ Zemi
Druhá strana léta
Druhá strana léta
Druhá strana léta
Druhá strana léta
Druhá strana léta
Druhá strana léta
Druhá strana
Druhá strana
Druhá strana, oh

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com