TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • +
  • »
  • elvis costello – the letter home

Interpret: elvis costello - Název: the letter home 

Písňové texty a překlad: elvis costello - the letter home Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od elvis costello! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno od elvis costello a podívejte, jaké další písničky od elvis costello máme v našem archívu, např. the letter home.

Původní

New South Wales
This fifth day of July, in the year of Our Lord nineteen
Hundred and thirty five
Why must I apologize every time that I sit down to write
Through my own fault I may find
You`re no longer living at this address
Please excuse the lack of news
The feeling of strange privilege
For the hour of trial, in these times of distress
Mean more than years imprisoned by etiquette.
I can remember when we were children
Though I could never imagine this day
Your brother told me we`d live forever
"I`ll go one better," I heard myself say
And it seems so strange, now that he`s gone to recall all these
Games
While the years have divided us
Friendships have strained and broken
Oh, by the way, how`s that girl that you wed
I hated you then, but I`m over the worst of it
I can`t come home, I might as well say, life is short
I shall not write again

překlad

Nový Jížní Wales
Tento pátý červencový den, v roce našeho Pána devatenáctého
Sto třicet pět
Proč se musím omluvit pokaždé, když se posadím, abych napsal
Mohl bych najít svou vlastní vinu
Už nežijete na této adrese
Omluvte prosím nedostatek zpráv
Pocit podivné výsady
Na hodinu zkoušky, v těchto dobách nouze
Znamená více než roky uvězněné podle etikety.
Pamatuji si, když jsme byli děti
Ačkoli jsem si tento den nikdy nedokázal představit
Tvůj bratr mi řekl, že budeme žít navždy
„Půjdu o něco lépe,“ slyšel jsem, jak říkám
A zdá se to tak divné, když si teď všechny tyhle vzpomíná
Hry
Zatímco nás roky rozdělily
Přátelství je napjaté a zlomené
Mimochodem, jak je na tom s tebou ta holka?
Nenáviděl jsem tě tedy, ale už jsem z toho nejhorší
Nemůžu přijít domů, mohl bych také říct, že život je krátký
Nebudu znovu psát

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com