TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • +
  • »
  • elvis costello – stalin malone instrumental

Interpret: elvis costello - Název: stalin malone instrumental 

Písňové texty a překlad: elvis costello - stalin malone instrumental Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od elvis costello! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno od elvis costello a podívejte, jaké další písničky od elvis costello máme v našem archívu, např. stalin malone instrumental.

Původní

[Instrumental-with lyrics just because]
I'm going to make you even fear the dream
you dream
So don't even think about it don't make a wish
You think that I don't see you as you trawl
those young weak fish
Hooked on those poor wonders, till they want
you alone
Though they can't tell a cuckoo-clock from the
squeals of saxophones
That's when they'll fear my name
Stalin Malone
I'm telling you the day will come when this
man gets what he merits
Though people still wear animal skins to ward
off evil spirits
Only wife-swapping and witchcraft woke the
dormitory town
'Til horse's heads up in the trees came
dripping down
Yes, horse's heads up hung in the trees after
the bird had flown
Did you wonder of my whereabouts as the
barrack-room was blown
Did anybody call my name?
Stalin Malone
In a room called creation, where you all obey
my laws
Where Seconal is gravity and pain is like
applause
You think that this phenomenon is some
coincidence
But I've got people everywhere, you're under
my surveillance, in the pocket of my pants
Okay, she left me, but I'll soon get over that
Falling out of the "Blood Tub" and rolling, on
my back
Waking up to the one o'clock gun with a
Punch and Judy bird
Reaching out for a gelignite beer that fills me
up with murder
To overhear forbidden songs her lover must
have known
Between the pity and advice... "There's no one
here to help you now, but speak after the tone"
Leave for me a message of hope
Stalin Malone
Now the church door is a roller-shutter with
padlocks and keys
Just like all of the other dispensaries
The saloon is lik

překlad

[Instrumentální - s texty jen proto, že]
Přiměju tě se dokonce bát toho snu
sníš
Takže na to ani nepřemýšlej, nedělej si přání
Myslíš si, že tě nevidím, když vlečeš
ty mladé slabé ryby
Závislý na těch ubohých divech, dokud nechtějí
ty sám
Ačkoli od kukačky nerozeznají
pískání saxofonů
Tehdy se budou bát mého jména
Stalin Malone
Říkám vám, že přijde den, kdy tohle
člověk dostane to, co si zaslouží
I když lidé stále nosí zvířecí kůže, aby je chránili
ze zlých duchů
Probudila pouze výměna žen a čarodějnictví
koleje město
„Dokud se na stromech neobjevily hlavy koně
kape dolů
Ano, koňské hlavy vzhůru visely poté na stromech
pták letěl
Přemýšleli jste o mém místě pobytu jako
místnost baráku byla vyhozena
Zavolal někdo moje jméno?
Stalin Malone
V místnosti zvané stvoření, kde všichni posloucháte
moje zákony
Kde je Seconal gravitace a podobná bolest
potlesk
Myslíte si, že tento jev je nějaký
náhoda
Ale mám lidi všude, jsi pod
můj dohled, v kapse kalhot
Dobře, opustila mě, ale brzy to překonám
Vypadnutí z „Krevní vany“ a válcování dál
moje záda
Probuzení se zbraní jedné hodiny s a
Punch a Judy pták
Natáhl se po gelignitovém pivu, které mě naplňuje
s vraždou
Aby její milenec zaslechl zakázané písně
věděli
Mezi škodou a radou ... „Nikdo není
tady, abych vám pomohl hned, ale mluvte po tónu "
Zanechte mi zprávu naděje
Stalin Malone
Nyní jsou dveře kostela roletou
visací zámky a klíče
Stejně jako všechny ostatní ošetřovny
Sedan je lik

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com