TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • +
  • »
  • elvis costello – pidgin english

Interpret: elvis costello - Název: pidgin english 

Písňové texty a překlad: elvis costello - pidgin english Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od elvis costello! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno od elvis costello a podívejte, jaké další písničky od elvis costello máme v našem archívu, např. pidgin english.

Původní

There's a young girl with her old man who's too sick to mention
She`ll be turning twenty seven as she draws her widow's pension
But he couldn't catch a common cold he couldn't get arrested
Too terrified to answer back, too tired to have resisted
Many hands make light work, shorthand makes life easy
When he's out on night work, make sure no one sees me
It all ends up in a slanging match with body talk and bruises
A change is better than a rest
Silly beggars can`t be choosers
One of a thousand pities that you can't categorize
There are ten commandments of love
When will you realize (there are ten commandments of love?)
I believe, I trust, I promise, I wish love's just a throwaway kiss
In this Pidgin English
If you're so wise use your lips and your eyes
"Take it to the bridge," she sighs
You go cheep-cheep-cheep between bull's-eyes and bluster
Stiff as your poker face, keener than mustard
From your own back yard to the land of exotica
From the truth society to neurotic erotica
Silence is golden (money talks diamonds and ermine)
There's a word in Spanish (Italian and German)
In sign language, Morse code, semaphore and gibberish
Have you forgotten how to say it
In your Pidgin English?
One of a thousand pities that you can't categorize
There are ten commandments of love
When will you realize (there are ten commandments of love?)
I believe, I trust, I promise, I wish love's just a throwaway kiss
In this Pidgin English
One of a thousand pities that you can't categorize
There are ten commandments of love
When will you realize (there are ten commandments of love?)
P.S, I love you
P.S, I love you
P.S, I love you

překlad

Je tu mladá dívka se svým starým mužem, která je příliš nemocná na to, aby o tom mluvila
Bude čerpat dvacet sedm, když čerpá vdovský důchod
Ale nemohl chytit nachlazení, nemohl být zatčen
Příliš vyděšený na odpověď, příliš unavený na to, aby odolával
Mnoho rukou usnadňuje práci, zkratka usnadňuje život
Když je venku v noci, ujistěte se, že mě nikdo nevidí
Všechno to skončí slangovým zápasem s tělem a modřinami
Změna je lepší než odpočinek
Hloupí žebráci si nemohou vybrat
Jedna z tisíců škod, které nemůžete kategorizovat
Existuje deset přikázání lásky
Kdy si uvědomíš (existuje deset přikázání lásky?)
Věřím, věřím, slibuji, přeji si, aby láska byla pouhý polibek
V této Pidgin angličtině
Pokud jste tak moudří, použijte rty a oči
„Vezmi to na most,“ povzdechne si
Půjdete fandit-čumět-čumět mezi býčí oči a chvění
Tuhý jako váš pokerový obličej, horlivější než hořčice
Ze svého dvorku do země exotiky
Od společnosti pravdy po neurotickou erotiku
Ticho je zlaté (peníze mluví diamanty a hermelín)
Je tu slovo ve španělštině (italštině a němčině)
Ve znakové řeči, morseovka, semafor a blábol
Zapomněli jste, jak se to říká
Ve své Pidgin angličtině?
Jedna z tisíců škod, které nemůžete kategorizovat
Existuje deset přikázání lásky
Kdy si uvědomíš (existuje deset přikázání lásky?)
Věřím, věřím, slibuji, přeji si, aby láska byla pouhý polibek
V této Pidgin angličtině
Jedna z tisíců škod, které nemůžete kategorizovat
Existuje deset přikázání lásky
Kdy si uvědomíš (existuje deset přikázání lásky?)
P.S. Miluji tě
P.S. Miluji tě
P.S. Miluji tě

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com