TEXTPREKLAD.COM

Interpret: elvis costello - Název: my thief 

Písňové texty a překlad: elvis costello - my thief Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od elvis costello! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno od elvis costello a podívejte, jaké další písničky od elvis costello máme v našem archívu, např. my thief.

Původní

When I go to sleep, you become my thief
Why don`t you steal what you can keep?
But you won`t let me be
You break into my dreams
And every day seems different
Sometimes I pretend you`ll come back again
And you`ll console the heart you stole
Have pity on the man
Who knows that you have gone
And has begun to break down
I feel almost possessed
So long as I don`t lose this glorious distress then
You can take all I have left
I know it`s over
If you can`t be my lover
Be my thief
I`m so drowsy now, I`ll unlock the door
What fades in time will hurt much more
So here`s that happy scene
Where you come back to me
It`s only found in fiction
I feel almost possessed
So long as I don`t lose this glorious distress then
You can take all I have left
I know it`s over
If you can`t be my lover
Be my thief
"I didn't lead you on,
But there will always be
A little larceny in everyone
So hush and don`t you cry
I`m trying to be kind
Because I have a perfect alibi"

překlad

Když jdu spát, stanete se mým zlodějem
Proč neukradneš, co si můžeš nechat?
Ale nenecháš mě být
Pronikl jsi do mých snů
A každý den vypadá jinak
Někdy předstírám, že se zase vrátíš
Uklidníš srdce, které jsi ukradl
Soucit s mužem
Kdo ví, že jsi odešel
A začal se rozpadat
Cítím se téměř posedlý
Dokud tedy neztratím toto slavné utrpení
Můžeš si vzít všechno, co mi zbylo
Vím, že je konec
Pokud nemůžeš být mým milencem
Buď můj zloděj
Jsem teď tak ospalý, odemknu dveře
Co mizí v čase, bude bolet mnohem víc
Takže tady je ta šťastná scéna
Kde se ke mně vracíš
Je to jen v beletrii
Cítím se téměř posedlý
Dokud tedy neztratím toto slavné utrpení
Můžeš si vzít všechno, co mi zbylo
Vím, že je konec
Pokud nemůžeš být mým milencem
Buď můj zloděj
„Nevedla jsem tě dál,
Ale vždy bude
V každém trochu rozkrádání
Takže tiše a neplač
Snažím se být laskavý
Protože mám perfektní alibi “

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com