TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • +
  • »
  • elvis costello – international echo

Interpret: elvis costello - Název: international echo 

Písňové texty a překlad: elvis costello - international echo Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od elvis costello! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno od elvis costello a podívejte, jaké další písničky od elvis costello máme v našem archívu, např. international echo.

Původní

The streets were deserted and the house was dark
Down in the basement there was the faintest spark
Three boys hoping to make their mark
International echo
They said it was nothing but a worthless toy
Sign right here and you can be employed
Woke up startled in the state of joy
International echo
The roof is shaking and the house is ablaze
I've been wide-awake for days
I thought I heard a signal breaking through
And at this distance that is hard to do
Could be seven inches
Could be twelve
Drop the needle on it and let it revolve
I felt a pulse and a drum tattoo
I was just thinking about you
Send out a message and it's sure to rebound
What's that I hear?
What is that sound?
Seems to be coming from under the ground
International echo
It can't be repeated
It can't be resisted
It went out straight and it came back twisted
If you didn't see it then, then you probably missed it
International echo
Must be something in the atmosphere
Let me be your volunteer
I thought I heard a signal coming through
In a language that I never knew
Give me seven inches
Give me twelve
Drop the needle on it and let it revolve
I felt a pulse and a drum tattoo
Even though it was taboo
Solo!
They paid me money for playing pretend
And they said this must be the end
I was just following the popular trend
International echo
Beer from the bottle and wine from the grape
Stood up straight, got bent out of shape
Now I'm just looking for some way to escape
International echo
Everything I said just seems automatic
Radio plays nothing but static
I think that I'm about to flip my lid
My waitress said that she might be my kid
Give me seven inches
Give me twelve
Drop the needle on it and let it revolve
Did you hear me calling you?
'Cos hear I go
International echo
Echo
Solo!
The streets were deserted
The house was dark
Down in the basement there was the faintest spark
Three boys hoping to make their mark
International echo

překlad

Ulice byly opuštěné a dům byl temný
Dole v suterénu byla nejslabší jiskra
Tři chlapci doufají, že se prosadí
Mezinárodní ozvěna
Říkali, že to není nic jiného než bezcenná hračka
Přihlaste se přímo zde a můžete být zaměstnáni
Probudil jsem se vyděšený ve stavu radosti
Mezinárodní ozvěna
Střecha se třese a dům je v plamenech
Celé dny jsem byl vzhůru
Myslel jsem, že jsem slyšel prorážení signálu
A v této vzdálenosti je těžké to udělat
Mohlo by to být sedm palců
Může jich být dvanáct
Položte na něj jehlu a nechte ji otáčet
Cítil jsem puls a tetování na buben
zrovna jsem na tebe myslel
Pošlete zprávu a určitě se odrazí
Co to slyším?
Co je to za zvuk?
Zdá se, že přichází zpod země
Mezinárodní ozvěna
To se nemůže opakovat
Tomu se nedá odolat
Vyšlo to rovně a vrátilo se zkroucené
Pokud jste to tehdy neviděli, pravděpodobně vám to uniklo
Mezinárodní ozvěna
Musí to být něco v atmosféře
Dovolte mi být vaším dobrovolníkem
Myslel jsem, že slyším signál, který prochází
V jazyce, který jsem nikdy neznal
Dej mi sedm palců
Dej mi dvanáct
Položte na něj jehlu a nechte ji otáčet
Cítil jsem puls a tetování na buben
I když to bylo tabu
Sólo!
Zaplatili mi peníze za hraní předstírání
A řekli, že to musí být konec
Jen jsem sledoval populární trend
Mezinárodní ozvěna
Pivo z láhve a víno z hroznů
Stál vzpřímeně, ohnul se z tvaru
Teď jen hledám nějaký způsob, jak uniknout
Mezinárodní ozvěna
Všechno, co jsem řekl, se zdá být automatické
Rádio nehraje nic jiného než statické
Myslím, že se chystám převrátit víko
Moje servírka řekla, že by mohla být mým dítětem
Dej mi sedm palců
Dej mi dvanáct
Položte na něj jehlu a nechte ji otáčet
Slyšel jsi, jak ti volám?
„Protože slyším, že jdu
Mezinárodní ozvěna
Echo
Sólo!
Ulice byly opuštěné
Dům byl temný
Dole v suterénu byla nejslabší jiskra
Tři chlapci doufají, že se prosadí
Mezinárodní ozvěna

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com