TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • +
  • »
  • elvis costello – i thought i d write to juliet

Interpret: elvis costello - Název: i thought i d write to juliet 

Písňové texty a překlad: elvis costello - i thought i d write to juliet Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od elvis costello! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno od elvis costello a podívejte, jaké další písničky od elvis costello máme v našem archívu, např. i thought i d write to juliet.

Původní

I thought I'd write to Juliet's, for she would understand
And when someone is already dead they can no longer let you down
Instead I find myself talking to you, as my oldest friend
Tell me how I can advise someone, that I don't even know,
To welcome death
For I received a letter that is worth reporting
And though it may raise a cynical smile
It leaves a sinking feeling
Like when a soldier in a story says to the sergeant...
"Have you seen my pride and joy?..."
You know the rest...and it's no joke...forgive me please as I quote...
"This is a letter of thanks, as I'm so bored here in I can't say where.
So I'm writing to people that I may never meet
And I was thinking if something you said..."
"I'm a female soldier, my name is Constance.
I enlisted in the military needing funds for college
I'm twenty-three years old and if I do get home alive
I imagine I may think again..."
"I'm sleeping with my eyes open for fear of attack
Your words are a comfort, they're the best thing that I have
Apart from family pictures and, of course, my gas mask
I don't know why I am writing to you"

překlad

Myslel jsem, že napíšu Julietině, protože to pochopí
A když už je někdo mrtvý, už vás nemůže zklamat
Místo toho jsem zjistil, že s vámi mluvím jako se svým nejstarším přítelem
Řekni mi, jak mohu někomu poradit, že ani nevím,
Přivítat smrt
Protože jsem obdržel dopis, který stojí za hlášení
A i když to může vyvolat cynický úsměv
Zanechává pocit potopení
Jako když voják v příběhu říká seržantovi ...
„Viděl jsi mou pýchu a radost? ...“
Znáš zbytek ... a není to vtip ... odpusť mi, prosím, jak cituji ...
„Toto je děkovný dopis, protože se tady tak nudím, že nedokážu říct kam.
Píšu tedy lidem, se kterými se možná nikdy nesetkám
A přemýšlel jsem, jestli něco, co jsi řekl ... "
„Jsem vojačka, jmenuji se Constance.
Nastoupil jsem do armády a potřeboval jsem prostředky na vysokou školu
Je mi třiadvacet let a pokud se dostanu domů živý
Představuji si, že si možná budu znovu myslet ... “
„Spím s otevřenýma očima ze strachu z útoku
Vaše slova jsou útěchou, jsou to nejlepší, co mám
Kromě rodinných obrázků a samozřejmě mé plynové masky
Nevím, proč vám píšu “

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com