TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • +
  • »
  • elvis costello – goon squad

Interpret: elvis costello - Název: goon squad 

Písňové texty a překlad: elvis costello - goon squad Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od elvis costello! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno od elvis costello a podívejte, jaké další písničky od elvis costello máme v našem archívu, např. goon squad.

Původní

Mother, Father, I'm here in the zoo
I can't come home 'cause I've grown up too soon
I got my sentence
I got my command
They said they'd make me major if I met all their demands
I could be a corp'ral into corp'ral punishment
Or the gen'ral manager of a large establishment
They pat some good boys on the back and put some to the rod
But I never thought they'd put me in the
Goon squad
They've come to look you over and they're giving you the eye
Goon squad
They want you to come out to play
You'd better say goodbye
Some grow just like their dads
And some grow up too tall
Some go drinking with the lads
Some are no fun at all
And you must find the proper place
For everything you see
But you'll never get to make a lampshade out of me
I could join a chain of males or be the missing link
Looking for a lucky girl to put me in the pink
They pat some good boys on the back and put some to the rod
But I never thought they'd put me in the
Good squad...
Mother, Father, I'm doing so well
I'm making such progress now that you can hardly tell
I fit in a little dedication
With one eye on the clock
They caught you under medication
You could be in for a shock
Thinking up the alibis that ev'ryone's forgotten
Just another mummy's boy gone to rotten
They pat some good boys on the back and put some to the rod
But I never thought they'd put me in the
Goon squad...

překlad

Matko, otče, jsem tady v zoo
Nemůžu přijít domů, protože jsem příliš brzy vyrostl
Dostal jsem svůj trest
Dostal jsem rozkaz
Říkali, že mě udělají majorem, pokud splním všechny jejich požadavky
Mohl bych být corp'ral do trestu corp'ral
Nebo generální manažer velké provozovny
Poplácení po dobrých chlapcích po zádech a některé přiložili k tyči
Ale nikdy jsem si nemyslel, že mě dali do
Goon četa
Přišli se na vás podívat a dávají vám oko
Goon četa
Chtějí, abyste šli hrát
Raději se rozloučte
Někteří rostou stejně jako jejich otcové
A některé vyrostou příliš vysoko
Někteří jdou pít s chlapci
Některé nejsou vůbec žádná zábava
A musíte najít správné místo
Za všechno, co vidíte
Ale nikdy ze mě nebudeš dělat stínidlo
Mohl bych se připojit k řetězu mužů nebo být chybějícím článkem
Hledám šťastnou dívku, která by mě dostala do růžové
Poplácení po dobrých chlapcích po zádech a některé přiložili k tyči
Ale nikdy jsem si nemyslel, že mě dali do
Dobrý oddíl ...
Matko, otče, daří se mi dobře
Teď dělám takový pokrok, že to těžko poznáte
Zapadl jsem do malého věnování
Jedním okem na hodinách
Chytili vás pod léky
Mohl byste být v šoku
Vymýšlím alibi, na které už každý zapomněl
Chlapec jen další mumie se prohnil
Poplácení po dobrých chlapcích po zádech a některé přiložili k tyči
Ale nikdy jsem si nemyslel, že mě dali do
Goon četa ...

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com