TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • +
  • »
  • elvis costello – forty five

Interpret: elvis costello - Název: forty five 

Písňové texty a překlad: elvis costello - forty five Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od elvis costello! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno od elvis costello a podívejte, jaké další písničky od elvis costello máme v našem archívu, např. forty five.

Původní

Bells are chiming for victory
There's a page back in history, 45
They came back to the world that they fought for
Didn't turn out just like they thought, 45
Here is a song to sing to do the measuring
What you lose, what you gain, what you win?
Nine years later a child is born
There's a record, so you put it on, 45
Nine years more, if we're lucky now
Nine-year-old puts his money down, 45
Every scratch, every click, every heartbeat
Every breath that I held for you, 45
There's a stack of shellac and vinyl
Which is yours now and which is mine? 45
Here is a song to sing to do the measuring
What you lose, what you gain, what you win?
Bass and treble heal every hurt
There's a rebel in a nylon shirt
But the words are a mystery, I've heard
'Til you turn it down to 33 and 1/3
'Cos it helps with the elocution
Corporations turn revolutions, 45
So don't you weep and shed
Just change your name instead
What you lose when it all goes to your head?
I heard something peculiar said
"Perhaps he's got a shot and now he's dead", 45
Bells are chiming and tears are falling
It creeps up on you without a warning, 45
Every scratch, every click, every heartbeat
Every breath that I bless, I'd be lost, I confess, 45
45, 45, 45
Yeah

překlad

Zvony zvoní k vítězství
V historii je stránka zpět, 45
Vrátili se do světa, za který bojovali
Nedopadlo to přesně tak, jak si mysleli, 45
Tady je píseň, kterou zpívám k měření
Co ztratíte, co získáte, co vyhrajete?
O devět let později se narodí dítě
Existuje záznam, takže si ho dejte, 45
O devět let víc, pokud budeme mít teď štěstí
Devítiletý dává své peníze dolů, 45 let
Každé škrábnutí, každé kliknutí, každý úder srdce
Každý dech, který jsem pro tebe zadržel, 45
Je tu hromada šelaku a vinylu
Který je teď váš a který je můj? 45
Tady je píseň, kterou zpívám k měření
Co ztratíte, co získáte, co vyhrajete?
Basa a výšky uzdravují každé zranění
V nylonové košili je rebel
Ale slova jsou záhadou, slyšel jsem
„Dokud to nezměníš na 33 a 1/3
„Pomáhá to s vystoupením
Korporace obracejí revoluce, 45
Takže neplač a nehni
Stačí si místo toho změnit své jméno
Co ztratíš, když ti to všechno jde do hlavy?
Slyšel jsem něco zvláštního říkat
„Možná dostal ránu a teď je mrtvý,“ 45
Zvony zvoní a slzy padají
Plazí se na vás bez varování, 45
Každé škrábnutí, každé kliknutí, každý úder srdce
Každému dechu, kterému žehnám, bych byl ztracen, přiznávám, 45
45, 45, 45
to jo

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com