TEXTPREKLAD.COM

Interpret: elvis costello - Název: bedlam 

Písňové texty a překlad: elvis costello - bedlam Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od elvis costello! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno od elvis costello a podívejte, jaké další písničky od elvis costello máme v našem archívu, např. bedlam.

Původní

I've got this phosphorescent portrait of gentle Jesus meek and mild
I've got this harlot that I'm stuck with carrying another man's child
The solitary star announcing vacancy burnt out as we arrived
They'd throw us back across the border if they knew that we survived
And they were surprised to see us
So they greeted us with palms
They asked for ammunition, acts of contrition and small alms
I might recite a small prayer
If I ever said them
I lay down on an iron frame
Found myself in bedlam
I wish that I could take something for drowning out the noise
Wailing echoes down the corridors
I've got this imaginary radio, and I'm punching up the dial
I've got the A.C. trained on the T.V. so it won't blow up in my eye
And everything that I thought fanciful and mocked as too extreme
Must be family entertainment here in the strange land of my dreams
Now I'm practicing my likeness of St. Francis of Assisi
For if I hold my hand outstretched
A little bird comes to me
I might recite a small prayer
If I ever said them
I lay down on an iron frame
Found myself in bedlam
Escaping from the fingers that were stretching through the bars
Wailing echoes down the corridors
The player piano picks out "Life Goes On"
Ring tone rang out "Jerusalem"
And in this pit of sadness
Where the rank of wretched plunge
We've buried all the innocents
Now we must bury revenge
They've got this scared and decorated girl strapped to the steel trunk of a mustang
And then they drove her down a cypress grove where traitors hang and stars still spangle
They dangled flags and other rags along a colored thread of twine
And then they dragged that bruised and purple heart along the road to Palestine
Someone went off muttering, he mentioned thirty pieces
Easter saw a slaughtering, each wrapped in bloodstained fleeces
Then my thoughts returned to vengeance, but I put up no resistance
Though I seemed a long way from my home
It really was no distance
And I might recite a small prayer
If I ever said them
I lay down on an iron frame
Found myself in bedlam
Bowing like an actor acknowledging applause
Playing the Crusader who was conquering the Moors
And he knew the consequences, but he won't accept the cause
Wailing echoes down the corridors

překlad

Mám tento fosforeskující portrét něžného Ježíše pokorného a mírného
Mám tu nevěstku, že uvíznu v tom, že nosím dítě jiného muže
Osamělá hvězda oznamující volné místo vyhořela, když jsme dorazili
Hodili by nás zpět za hranice, kdyby věděli, že jsme přežili
A byli překvapeni, že nás viděli
Pozdravili nás tedy dlaněmi
Požádali o munici, kajícné líčení a malé almužny
Mohl bych přednášet malou modlitbu
Kdybych je někdy řekl
Lehl jsem si na železný rám
Ocitl jsem se v blázinci
Přál bych si, abych mohl něco vzít za utopení hluku
Chodbami se ozývá nářek
Mám toto imaginární rádio a dupám na ciferníku
Nechal jsem AC trénovat na TV, takže mi to nevyfoukne do očí
A všechno, co jsem považoval za fantazijní a vysmíval se mu jako příliš extrémní
Musí to být rodinná zábava tady v podivné zemi mých snů
Nyní praktikuji svoji podobu sv. Františka z Assisi
Neboť když držím ruku nataženou
Malý ptáček ke mně přijde
Mohl bych přednášet malou modlitbu
Kdybych je někdy řekl
Lehl jsem si na železný rám
Ocitl jsem se v blázinci
Unikající z prstů, které se táhly skrz tyče
Chodbami se ozývá nářek
Hráč na piano vybere „Life Goes On“
„Jeruzalém“ zazvonil
A v této jámě smutku
Kde hodnost ubohého ponoru
Pohřbili jsme všechny nevinné
Nyní musíme pohřbít pomstu
Tuto vyděšenou a zdobenou dívku mají připoutanou k ocelovému kufru mustangu
A pak ji srazili dolů do cypřišového háje, kde visí zrádci a stále se třpytí hvězdy
Visely vlajky a další hadry podél barevného vlákna vlákna
A pak táhli to pohmožděné a fialové srdce po cestě do Palestiny
Někdo mumlal a zmínil třicet kusů
Velikonoce viděly zabíjení, každé zabalené v krví potřísněných rounech
Pak se mé myšlenky vrátily k pomstě, ale nevzdal jsem žádný odpor
I když jsem se zdál být daleko od domova
Opravdu to nebyla vzdálenost
A mohl bych přednést malou modlitbu
Kdybych je někdy řekl
Lehl jsem si na železný rám
Ocitl jsem se v blázinci
Sklánějící se jako herec uznávající potlesk
Hra na křižáka, který dobyl Maury
A věděl, jaké to má následky, ale příčinu nepřijme
Chodbami se ozývá nářek

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com