TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • +
  • »
  • elvis costello – american without tears

Interpret: elvis costello - Název: american without tears 

Písňové texty a překlad: elvis costello - american without tears Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od elvis costello! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno od elvis costello a podívejte, jaké další písničky od elvis costello máme v našem archívu, např. american without tears.

Původní

Outside in New Orleans the heat was almost frightening
But my hotel room as usual was freezing and unkind
On TV they prosecute anyone who's exciting
So I put on my overcoat and went down to find
In Revlon and crimpelene they captured my heart
To the strain of a piano and a cocktail murderess
She was singing that "It's Too Late", I agreed with that part
For two English girls who had changed their address
Oh it seems we've been crying for years and for years
Now I don't speak any English, just American without tears
Just American without tears
One had been a beauty queen and the other was her friend
They had known rogues and rascals and showbiz impresarios
While the boys were licking Hitler they had something to defend
From men armed with chewing gum and fine nylon hose
By a bicycle factory as they sounded the siren
And returned into the dance hall she knew he was the one
Though he wasn't tall or handsome she laughed when he told her
"I'm the Sheriff of Nottingham and this is Little John"
Oh it seems we've been crying for years and for years
Now I don't speak any English, just American without tears
Just American without tears
At a dock in Southampton full of tearful goodbyes
Newsreel commentators said "Cheerio, G.I. brides"
Soon they'll be finding the cold facts and lies
New words for suspenders and young girls backsides
Now I'm in America and running from you
Like my grandfather before me walked the streets of New York
And I think of all the women I pretend mean more than you
When I open my mouth and I can't seem to talk
Oh it seems we've been crying for years and for years
Now I don't speak any English just American without tears
Just American without tears
Oh it seems we've been crying for years and for years
Now I don't speak any English just American without tears
Just American without tears

překlad

Venku v New Orleans bylo horko téměř děsivé
Ale můj hotelový pokoj byl jako obvykle mrazivý a nelaskavý
V televizi stíhají každého, kdo je vzrušující
Takže jsem si oblékl kabát a šel dolů najít
V Revlonu a Crimpelene mě chytili za srdce
K napětí klavíru a koktejlové vrahyně
Zpívala, že „Je příliš pozdě“, s tím jsem souhlasil
Pro dvě anglické dívky, které změnily adresu
Zdá se, že pláčeme roky a roky
Teď nemluvím anglicky, jen Američan bez slz
Prostě Američan bez slz
Jedna byla královnou krásy a druhá byla její přítelkyně
Znali darebáky a darebáky a impresária showbyznysu
Zatímco chlapci lízali Hitlera, měli co bránit
Od mužů vyzbrojených žvýkačkami a jemnou nylonovou hadicí
Když zazněla siréna, v továrně na jízdní kola
A vrátila se do tanečního sálu, věděla, že on je ten pravý
Ačkoli nebyl vysoký ani hezký, zasmála se, když jí to řekl
„Jsem šerif z Nottinghamu a toto je Malý John“
Zdá se, že pláčeme roky a roky
Teď nemluvím anglicky, jen Američan bez slz
Prostě Američan bez slz
V přístavu v Southamptonu plný slzavých sbohem
Komentátoři časopisu Newsreel řekli: „Cheerio, nevěsty G.I.“
Brzy najdou chladná fakta a lži
Nová slova pro podvazky a zadní strany mladých dívek
Teď jsem v Americe a utíkám před vámi
Jako můj dědeček přede mnou prošel ulicemi New Yorku
A myslím, že všechny ženy, které předstírám, znamenají víc než ty
Když otevřu ústa a nedokážu mluvit
Zdá se, že pláčeme roky a roky
Teď nemluvím anglicky, jen bez slz
Prostě Američan bez slz
Zdá se, že pláčeme roky a roky
Teď nemluvím anglicky, jen bez slz
Prostě Američan bez slz

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com