TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • +
  • »
  • elvis costello – almost ideal eyes

Interpret: elvis costello - Název: almost ideal eyes 

Písňové texty a překlad: elvis costello - almost ideal eyes Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od elvis costello! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno od elvis costello a podívejte, jaké další písničky od elvis costello máme v našem archívu, např. almost ideal eyes.

Původní

Here she comes with her almost ideal eyes
And her flawless skin and her petulant pout
The memory of such a long blond alibi
Still makes me want to shout out loud
You ************ when you clear your head my dear
You can't come out here in those stolen clothes
Telling me all about some mystery
I hope she isn't one, I hope she isn't one of those
Almost ideal eyes
Viewed through a rosy hue
So beautiful, trusting
You find liberal is an insult now and care is what you pay for
Be sure of what you're wishing for, be careful what you pray for
When you look into those almost ideal
Love is smiles, he will hypnotize you wild
He tries to analyze your dreams
Fill you up with all his big ideas while he really wants to make you
Scream out loud at the phony innocence
And pained pretense and the dismal rage.
The vacant lot that thankfully time forgot
Where you never have to act, you never have to act your age
Almost ideal eyes
Viewed through a rosy hue
So beautiful, trusting
You find stupid is a compliment and thrill is what you play for
Be sure of what you're wishing for, be careful what you pray for
When you look into those almost ideal eyes
In the spirit(?) all your friends look uglier
And you find you're wearing an evening gown
Weeping over some tiny broken bird
While the sky is decorated
Shocking pink and a dirty shade of brown
And you think you need to be tranquilized
A feat that may fit to your new career
Whatever you invent you'll never be content with
Almost ideal eyes
Viewed through a rosy hue
So beautiful, trusting
Rebellion is just currency, the moon is what you pay for
Be sure of what you're looking for, be careful what you pray for
When you look into those almost ideal eyes
Here she comes, here she comes now...

překlad

Tady přichází se svými téměř ideálními očima
A její bezchybná kůže a podrážděná poutka
Vzpomínka na tak dlouhé blonďavé alibi
Stále mě nutí hlasitě křičet
Ty ************, když si vyčistíš hlavu, drahá
Nemůžeš sem vyjít v těch ukradených šatech
Vyprávěl mi všechno o nějakém tajemství
Doufám, že není jedna, doufám, že není jedna z nich
Téměř ideální oči
Při pohledu přes růžový odstín
Tak krásné, důvěřující
Zjistíte, že liberál je nyní urážka a za to, za co platíte, je péče
Ujistěte se, co si přejete, buďte opatrní, za co se modlíte
Když se podíváte na ty téměř ideální
Láska je úsměv, hypnotizuje vás divoce
Snaží se analyzovat vaše sny
Naplňte všechny jeho velké myšlenky, zatímco on vás chce opravdu udělat
Nahlas křičte na falešnou nevinnost
A bolestivá předstírání a neutěšený vztek.
Na prázdný pozemek, který naštěstí čas zapomněl
Tam, kde nikdy nemusíte jednat, nikdy nemusíte jednat ve svém věku
Téměř ideální oči
Při pohledu přes růžový odstín
Tak krásné, důvěřující
Zjistíte, že hloupá je kompliment a vzrušení je to, za co hrajete
Ujistěte se, co si přejete, buďte opatrní, za co se modlíte
Když se podíváte do těch téměř ideálních očí
V duchu (?) Vypadají všichni vaši přátelé ošklivěji
A zjistíte, že máte večerní šaty
Plačící nad malým zlomeným ptákem
Zatímco obloha je zdobena
Šokující růžová a špinavý odstín hnědé
A myslíte si, že musíte být uklidnění
Výkon, který se může hodit k vaší nové kariéře
Ať už vymyslíte cokoli, nikdy nebudete spokojení
Téměř ideální oči
Při pohledu přes růžový odstín
Tak krásné, důvěřující
Povstání je jen měna, měsíc je to, za co zaplatíte
Ujistěte se, co hledáte, buďte opatrní, za co se modlíte
Když se podíváte do těch téměř ideálních očí
Tady přichází, tady přichází teď ...

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com