TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • +
  • »
  • elvis costello – accidents will happen

Interpret: elvis costello - Název: accidents will happen 

Písňové texty a překlad: elvis costello - accidents will happen Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od elvis costello! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno od elvis costello a podívejte, jaké další písničky od elvis costello máme v našem archívu, např. accidents will happen.

Původní

Oh I just don't know where to begin
Though he says he'll wait forever
It's now or never
But she keeps him hanging on
The silly champion
She says she can't go home
Without a chaperone
Accidents will happen
We only hit and run
He used to be your victim
Now you're not the only one
Accidents will happen
We only hit and run
I don't want to hear it
'Cause I know what I've done
There's so many fish in the sea
That only rise up in the sweat and smoke like mercury
But they keep you hanging on
They say you're so young
Your mind is made up but your mouth is undone
Accidents will happen
We only hit and run
He used to be your victim
Now you're not the only one
Accidents will happen
We only hit and run
I don't want to hear it
'Cause I know what I've done
And it's the damage that we do
And never know
It's the words that we don't say
That scare me so
There's so many people to see
So many people you can check up on
And add to your collection
But they keep you hanging on
Until you're well hung
Your mouth is made up but your mind is undone
Accidents will happen
We only hit and run
He used to be your victim
Now you're not the only one
Accidents will happen
We only hit and run
I don't want to hear it
'Cause I know what I've
I know what I've
I know what I've done
I know, I know, I know, I know
I know, I know, I know, I know
I know, I know, I know, I know
I know, I know, I know, I know
I know, I know, I know, I know
I know, I know

překlad

Oh, prostě nevím, kde začít
I když říká, že počká navždy
Teď nebo nikdy
Ale ona ho stále drží
Hloupý šampion
Říká, že nemůže jít domů
Bez doprovodu
Nehody se stanou
Pouze jsme narazili a utekli
Býval vaší obětí
Teď nejsi jediný
Nehody se stanou
Pouze jsme narazili a utekli
Nechci to slyšet
Protože vím, co jsem udělal
V moři je tolik ryb
To stoupá jen v potu a kouři jako rtuť
Ale oni vás pořád drží
Říkají, že jsi tak mladý
Vaše mysl je složena, ale vaše ústa jsou uvolněná
Nehody se stanou
Pouze jsme narazili a utekli
Býval vaší obětí
Teď nejsi jediný
Nehody se stanou
Pouze jsme narazili a utekli
Nechci to slyšet
Protože vím, co jsem udělal
A to je škoda, kterou děláme
A nikdy nevíte
Jsou to slova, která neřekneme
To mě tak děsí
Je tu tolik lidí k vidění
Tolik lidí, které můžete zkontrolovat
A přidejte do své sbírky
Ale oni vás pořád drží
Dokud nebudete dobře pověšení
Vaše ústa jsou složena, ale vaše mysl je uvolněná
Nehody se stanou
Pouze jsme narazili a utekli
Býval vaší obětí
Teď nejsi jediný
Nehody se stanou
Pouze jsme narazili a utekli
Nechci to slyšet
Protože vím, co jsem měl
Vím, co jsem měl
Vím, co jsem udělal
Vím, vím, vím, vím
Vím, vím, vím, vím
Vím, vím, vím, vím
Vím, vím, vím, vím
Vím, vím, vím, vím
Já vím, já vím

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com