TEXTPREKLAD.COM

Interpret: elvis costello - Název: 45 

Písňové texty a překlad: elvis costello - 45 Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od elvis costello! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno od elvis costello a podívejte, jaké další písničky od elvis costello máme v našem archívu, např. 45.

Původní

Bells are chiming for victory
There's a page back in history
Forty five
They came back to the world that they fought for
Didn't turn out just like they thought
Forty five
Here is a song to sing to do the measuring
What you lose, what you gain, what you win?
Nine years later a child is born
There's a record, so you put it on
Forty five
Nine years more, if we're lucky now
Nine year old puts his money down
Forty five
Every scratch, every click, every heartbeat
Every breath that I held for you
Forty five
There's a stack of shellac and vinyl
Which is yours now and which is mine?
Forty five
Here is a song to sing to do the measuring
What you lose, what you gain, what you win?
Bass and treble heal every hurt
There's a rebel in a nylon shirt
But the words are a mystery, I've heard
'Til you turn it down to thirty three and a third
'Cause it helps with the elocution
Corporations turn revolutions
Forty five
So don't you weep and shed
Just change your name instead
What you lose when it all goes to your head?
I heard something peculiar said:
"Perhaps he's got a shot and now he's dead"
Forty five
Bells are chiming and tears are falling
It creeps up on you without a warning
Forty five
Every scratch, every click, every heartbeat
Every breath that I bless
I'd be lost, I confess
Forty five, forty-five, forty-five, forty-five, yeah
Ooo ooo ooo ooo
Ooo ooo ooo ooo
Ooo ooo ooo ooo
Ooo ooo ooo ooo
Ooo ooo ooo ooo
Ooo ooo ooo ooo

překlad

Zvony zvoní k vítězství
V historii je stránka zpět
Čtyřicet pět
Vrátili se do světa, za který bojovali
Nedopadlo to přesně tak, jak si mysleli
Čtyřicet pět
Tady je píseň, kterou zpívám k měření
Co ztratíte, co získáte, co vyhrajete?
O devět let později se narodí dítě
Existuje záznam, tak si ho dejte
Čtyřicet pět
O devět let více, pokud budeme mít teď štěstí
Devítiletý dává své peníze dolů
Čtyřicet pět
Každé škrábnutí, každé kliknutí, každý úder srdce
Každý dech, který jsem pro tebe zadržel
Čtyřicet pět
Je tu hromada šelaku a vinylu
Který je teď váš a který je můj?
Čtyřicet pět
Tady je píseň, kterou zpívám k měření
Co ztratíte, co získáte, co vyhrajete?
Basa a výšky uzdravují každé zranění
V nylonové košili je rebel
Ale slova jsou záhadou, slyšel jsem
„Dokud to nezměníš na třicet tři a třetí
Protože to pomáhá s výkladem
Korporace obracejí revoluce
Čtyřicet pět
Takže neplač a nehni
Stačí si místo toho změnit své jméno
Co ztratíš, když ti to všechno jde do hlavy?
Slyšel jsem něco zvláštního říkat:
„Možná dostal ránu a teď je mrtvý.“
Čtyřicet pět
Zvony zvoní a slzy padají
Plazí se na vás bez varování
Čtyřicet pět
Každé škrábnutí, každé kliknutí, každý úder srdce
Každý dech, kterému žehnám
Byl bych ztracen, přiznávám
Čtyřicet pět, čtyřicet pět, čtyřicet pět, čtyřicet pět, jo
Ooo ooo ooo ooo
Ooo ooo ooo ooo
Ooo ooo ooo ooo
Ooo ooo ooo ooo
Ooo ooo ooo ooo
Ooo ooo ooo ooo

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com