TEXTPREKLAD.COM

Interpret: elton john - Název: lies 

Písňové texty a překlad: elton john - lies Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od elton john! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno e od elton john a podívejte, jaké další písničky od elton john máme v našem archívu, např. lies.

Původní

Music by Elton John. Lyrics by Bernie Taupin. Available on the album Made In England. Some lie about who they love. Some lie about the truth. Some lie to save their lives. Some lie about their youth. Some lie about age and beauty. The conquest of sex. Most lie about the night before. A woman lies for a party dress. . I've lied for a stolen moment. I've lied for one more clue. I've lied about most everything. But I never lied to you. . And we lie, lie, lie on a streetcar named desire. Oh we lie, lie, lie for that sweet bird of youth. I could be great like Tennessee Williams. If I could only hear something that sounds like the truth. . Some lie in the face of death. Some lie about their fame. Some kneel and lie to God. Some lie about their name. . Some lie in words and speeches. With every living breath. The young lie with their guitars. The old lie for a little respect. . I've lied to lie with danger. I've lied for a drug or two. I've lied about most everything. But I never lied to you. . I've lied for a stolen moment. I've lied for one more clue. I've lied about most everything. But I never lied to you..

překlad

Hudba Eltona Johna. Text Bernie Taupin. K dispozici na albu Made In England. Někteří lžou o tom, koho milují. Někteří lžou o pravdě. Někteří lžou, aby si zachránili život. Někteří lžou o svém mládí. Někteří lžou o věku a kráse. Dobývání sexu. Většina lže o předešlé noci. Žena lže kvůli šatům na večírek. . Lhala jsem pro ukradený okamžik. Lhala jsem pro jednu další stopu. Lhal jsem skoro o všem. Ale tobě jsem nikdy nelhala. . A lžeme, lžeme, lžeme v tramvaji jménem touha. Ach, lžeme, lžeme, lžeme pro toho sladkého ptáka mládí. Mohl bych být velký jako Tennessee Williams. Kdybych jen mohl slyšet něco, co zní jako pravda. . Někteří lžou tváří v tvář smrti. Někteří lžou o své slávě. Někteří klečí na kolenou a lžou Bohu. Někteří lžou o svém jménu . Někteří lžou ve slovech a projevech . S každým živým dechem. Mladí lžou svými kytarami. Staří lžou pro trochu úcty. . Lhal jsem, abych lhal s nebezpečím. Lhal jsem pro jednu nebo dvě drogy. Lhal jsem skoro o všem. Ale nikdy jsem nelhal tobě. . Lhal jsem pro ukradený okamžik. Lhal jsem kvůli jedné další stopě. Lhal jsem skoro o všem. Ale nikdy jsem ti nelhal..

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

© 2021 - Textpreklad.com