TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • E
  • »
  • elliot matsu – daddy open your eyes

Interpret: elliot matsu - Název: daddy open your eyes 

Písňové texty a překlad: elliot matsu - daddy open your eyes Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od elliot matsu! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno e od elliot matsu a podívejte, jaké další písničky od elliot matsu máme v našem archívu, např. daddy open your eyes.

Původní

All of the tubes in the hospital room
Pinching and twisting life
And the clock ticks on but the light is off
Behind your eyes
Should I have done more for you?
Should I have done more than you asked me too?
Daddy open your eyes, please open your eyes
Daddy open your eyes, please open your eyes
All of those years so carelessly spent
And all of the chances that I had
To tell you that Ive been there too, and I understand
Tell you that Ive been there too and its so hard to be a man
And these doctors disagree as youre dying there in front of me
Daddy open your eyes, please open your eyes
Daddy open your eyes, please open your eyes
Angels, teachers, saints, where are you now
When lifes on the line
And theres no more time
We have lived badly, we have lived sadly
Life it shakes us, death it wakes us, life it takes us
To the center again
Daddy open your eyes, please open your eyes
Daddy open your eyes, please open your eyes

překlad

Všechny trubičky v nemocničním pokoji
Sevření a zkroucení života
A hodiny tikají, ale světlo nesvítí
Za očima
Měl jsem pro vás udělat víc?
Měl jsem udělat víc, než jste se mě zeptali?
Tati, otevři oči, prosím, otevři oči
Tati, otevři oči, prosím, otevři oči
Všechny ty roky tak nedbale strávené
A všechny šance, které jsem měl
Abych ti řekl, že jsem tam také byl, a rozumím
Řeknu ti, že jsem tam také byl a je tak těžké být mužem
A tito lékaři nesouhlasí, protože tam umíráte přede mnou
Tati, otevři oči, prosím, otevři oči
Tati, otevři oči, prosím, otevři oči
Andělé, učitelé, svatí, kde jsi teď?
Když životy na trati
A už není čas
Žili jsme špatně, žili jsme smutně
Život nás otřásá, smrt nás probouzí, život nás vezme
Opět do centra
Tati, otevři oči, prosím, otevři oči
Tati, otevři oči, prosím, otevři oči

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com