TEXTPREKLAD.COM

Interpret: elis - Název: forgotten love 

Písňové texty a překlad: elis - forgotten love Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od elis! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno e od elis a podívejte, jaké další písničky od elis máme v našem archívu, např. forgotten love.

Původní

Past is haunting me, fragments of memory

Disturb my peace of mind

Hours of delight now seem a thousand years away

I was a fool to let you go

My heart and soul are filled with sadness

Deep as gray oceans in your eyes

My heart and soul are filled with sadness

Despair spreads its fingers around my mind

Days of love and hope were followed by aeons of loneliness

As darkness sunk into our hearts

The other one's shadow stood between us

A silent wall of doom darkening the sky

My heart and soul are filled with sadness

Deep as gray oceans in your eyes

My heart and soul are filled with sadness

Despair spreads its fingers around my mind

Only memories remain in a world now cold and dark

Where flowers grew, now dust has covered everything

Crying doesn't help anymore so what can I do?

Torn in pieces is my heart, I don't know where to go

My heart and soul are filled with sadness

Deep as gray oceans in your eyes

My heart and soul are filled with sadness

Despair spreads its fingers around my mind

God, how I wish you back

But my mistakes can never be undone

And I fear you forgot our love

překlad

Minulost mě pronásleduje, útržky vzpomínek

ruší můj klid

Hodiny rozkoše se teď zdají být vzdálené tisíce let.

Byl jsem blázen, že jsem tě nechal jít

Mé srdce a duše jsou plné smutku

Hluboký jako šedé oceány v tvých očích

Mé srdce a duše jsou plné smutku

Zoufalství rozprostírá prsty kolem mé mysli.

Po dnech lásky a naděje následovaly eony samoty

Jak se temnota nořila do našich srdcí

Stín toho druhého stál mezi námi.

Tichá stěna zkázy zatemnila oblohu.

Mé srdce a duše jsou naplněny smutkem

Hluboký jako šedé oceány v tvých očích

Mé srdce a duše jsou naplněny smutkem

Zoufalství rozprostírá své prsty kolem mé mysli

Jen vzpomínky zůstávají ve světě, který je teď chladný a temný

Tam, kde rostly květiny, teď všechno pokryl prach

Pláč už nepomáhá, tak co mám dělat?

Roztrhané na kousky je mé srdce, nevím, kam jít.

Mé srdce a duše jsou plné smutku

Hluboký jako šedé oceány v očích

Mé srdce a duše jsou naplněny smutkem

Zoufalství roztahuje prsty kolem mé mysli

Bože, jak bych si tě přála zpátky

Ale mé chyby nelze nikdy odčinit

A já se bojím, že jsi zapomněl na naši lásku

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

© 2021 - Textpreklad.com