TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • +
  • »
  • eldest 11 – when lips meet

Interpret: eldest 11 - Název: when lips meet 

Písňové texty a překlad: eldest 11 - when lips meet Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od eldest 11! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno od eldest 11 a podívejte, jaké další písničky od eldest 11 máme v našem archívu, např. when lips meet.

Původní

With a deep seed planted in my chest made it so much
harder for me to believe that there was something more!
With a pen and paper as my only friend, did I endure? I adore, I love this...
This is pure, considering that I was D.O.A., Shell-Shocked, M.I.A...
Now I'm floating in the air with the butterflies, and the stars seem to stare (stare at me) I love this......
When our lips meet...I put the world aside, I put the world so far behind.....
When our lips meet...I put the world aside, I put the world so far behind.....
and here I am...Sitting here with the first chapter that we start.
Well I have to say that your better than a dream, better than a dream...
With a foggy boarder surrounding me, and yet I shake every time she kisses me!
Benevolent biographies I have seen in my dreams...She is so lovely!
No longer D.O.A.! I am short winded, weak kneed and inspired to breathe...
When our lips meet...I put the world aside, I put the world so far behind.....
When our lips meet...I put the world aside, I put the world so far behind.....
Listen here, you don't have to say a word to me! I understand so perfectly!
So clear in my mind, when our lips meet I'm running all across the light!
I'm working my way to you, and I'm loving my way to you!
I keep feeling everything as the world runs around me and I can feel my heart breathe!
While I'm looking in her eyes seeing the light punch in the corner of eyes...and die...
Feel the butterflies move from the left to the right and switch sides...
We sway in the night time looking in stars eyes...
And I'm feeling everything move rotating around you!
I am so in love with this girl's lips.....
When our lips meet...I put the world aside, I put the world so far behind.....
When our lips meet...I put the world aside, I put the world so far behind.....
So Far Behind.....
So Far Behind.....

překlad

S hlubokým semenem zasazeným do mé hrudi to bylo tolik
pro mě je těžší uvěřit, že tam bylo něco víc!
Vydržel jsem s perem a papírem jako jediným přítelem? Zbožňuji, miluji to ...
To je čisté, vzhledem k tomu, že jsem byl D.O.A., Shell-Shocked, M.I.A ...
Teď se vznáším ve vzduchu s motýly a zdá se, že hvězdy zírají (zírají na mě) Miluji to ......
Když se naše rty setkají ... odložil jsem svět stranou, odložil jsem svět tak pozadu .....
Když se naše rty setkají ... odložil jsem svět stranou, odložil jsem svět tak pozadu .....
a tady jsem ... sedím tady s první kapitolou, kterou začneme.
Musím říci, že jsi lepší než sen, lepší než sen ...
S mlhavým strávníkem, který mě obklopoval, a přesto se třesu pokaždé, když mě políbí!
Benevolentní biografie, které jsem viděl ve svých snech ... Je tak krásná!
Už ne D.O.A.! Jsem krátce nafoukaný, slabý na kolenou a inspirovaný k dýchání ...
Když se naše rty setkají ... odložil jsem svět stranou, odložil jsem svět tak pozadu .....
Když se naše rty setkají ... odložil jsem svět stranou, odložil jsem svět tak pozadu .....
Poslouchejte, nemusíte mi říkat ani slovo! Rozumím tak dokonale!
Tak jasně v mé mysli, když se naše rty setkají, běhám celým světlem!
Pracuji k tobě a miluji si cestu k tobě!
Stále cítím všechno, jak svět kolem mě běží, a cítím, jak mi dýchá srdce!
Zatímco se dívám do jejích očí a vidím úder světla v koutku očí ... a umírám ...
Cítíte, jak se motýli pohybují zleva doprava a přepínají strany ...
V noci se houpáme a díváme se do hvězdných očí ...
A cítím, že se všechno kolem vás točí!
Jsem tak zamilovaný do rtů této dívky .....
Když se naše rty setkají ... odložil jsem svět stranou, odložil jsem svět tak pozadu .....
Když se naše rty setkají ... odložil jsem svět stranou, odložil jsem svět tak pozadu .....
So Far Behind .....
So Far Behind .....

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com