TEXTPREKLAD.COM

Interpret: eldest 11 - Název: plastic 

Písňové texty a překlad: eldest 11 - plastic Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od eldest 11! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno od eldest 11 a podívejte, jaké další písničky od eldest 11 máme v našem archívu, např. plastic.

Původní

In the fog, I can't see much of anything.
I operate day to day like I'm dead.
but I got these faint feelings in my head, like your there.
Maybe you missed something I said.
(What's love?)
So what's this love? Is it inbred?
Or is it something you earn like street cred?
I've spent my years paying dues, Being fed all these stupid rules.
From every persons fucking point of view.
Nothing's true, but the glue that I use to dip my wounds into..
NOW, my skin is HARD and COLD.
A superficial yellow mold.
That I CONTROL.
I'm PLASTIC inside...
I won't ever be the afraid.
(I CONTROL) I'm PLASTIC inside.
Synthetically made!
(I CONTROL) I'm PLASTIC inside.
I won't ever be the afraid.
(I CONTROL) I'm PLASTIC inside.
(and I'm PLASTIC inside)
So I ripped it away......
These days I open my eyes but there's no light.
I keep reaching for the son, only to find, I'm not a chosen one.
I saw a girl with pretty eyes, but I know deep inside,
they're all hollow lies. Just like FRIENDS.
(FUCK THEM)
They like to suffocate with time.
Pretend to love you to the end and turn you out.
but ALL I NEED IS GLUE.
To DIP MY WOUNDS INTO.
NOW. My skin is HARD and COLD.
A superficial yellow mold.
That I CONTROL.
I'm PLASTIC inside...
I won't ever be the afraid.
(I CONTROL) I'm PLASTIC inside.
Synthetically made!
(I CONTROL) I'm PLASTIC inside.
I won't ever be the afraid.
(I CONTROL) I'm PLASTIC inside.
(and I'm PLASTIC inside)
So I ripped it away......
Plastic. (my skin was fragile)
Plastic. (absorbing all the stains)
WELL I'M PLASTIC! (my skin was fragile)
I'M PLASTIC!
Now it's COLD, HARD AND NUMBBBBBBBBBB!!!!

překlad

V mlze nic moc nevidím.
Pracuji ze dne na den, jako bych byl mrtvý.
ale měl jsem v hlavě tyto slabé pocity, jako ty tam.
Možná ti něco uniklo, co jsem řekl.
(Co je láska?)
Co je to za lásku? Je to inbrední?
Nebo je to něco, co vyděláváte jako pouliční kredity?
Strávil jsem roky placením poplatků, krmením všech těchto hloupých pravidel.
Z každého kurva pohledu.
Nic není pravda, ale lepidlo, které používám k namočení ran do ...
TEĎ mám kůži tvrdou a studenou.
Povrchní žlutá plíseň.
To ŘÍDÍM.
Jsem uvnitř PLASTICKÝ ...
Nikdy se nebudu bát.
(I CONTROL) Jsem uvnitř PLASTICKÝ.
Synteticky vyrobené!
(I CONTROL) Jsem uvnitř PLASTICKÝ.
Nikdy se nebudu bát.
(I CONTROL) Jsem uvnitř PLASTICKÝ.
(a já jsem PLASTIC uvnitř)
Tak jsem to roztrhl ......
V těchto dnech otevírám oči, ale není tam žádné světlo.
Stále se natahuji k synovi, jen abych zjistil, že nejsem vyvolený.
Viděl jsem dívku s pěknýma očima, ale vím hluboko uvnitř,
všechno jsou to prázdné lži. Stejně jako PŘÁTELÉ.
(FUCK THEM)
Rádi se dusí časem.
Předstírej, že tě miluji až do konce a odvrátíš se.
ale VŠECHNY POTŘEBUJEME LEPIDLO.
ZAMOČIT MOJE RÁNY.
NYNÍ. Moje kůže je TVRDÁ a STUDENÁ.
Povrchní žlutá plíseň.
To ŘÍDÍM.
Jsem uvnitř PLASTICKÝ ...
Nikdy se nebudu bát.
(I CONTROL) Jsem uvnitř PLASTICKÝ.
Synteticky vyrobené!
(I CONTROL) Jsem uvnitř PLASTICKÝ.
Nikdy se nebudu bát.
(I CONTROL) Jsem uvnitř PLASTICKÝ.
(a já jsem PLASTIC uvnitř)
Tak jsem to roztrhl ......
Plastický. (moje kůže byla křehká)
Plastický. (absorbuje všechny skvrny)
DOBŘE JSEM PLASTOVÁ! (moje kůže byla křehká)
JSEM PLASTICKÝ!
Nyní je to STUDENÉ, TVRDÉ A NUMBBBBBBBBBB !!!!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com