TEXTPREKLAD.COM

Interpret: eldest 11 - Název: innocent 

Písňové texty a překlad: eldest 11 - innocent Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od eldest 11! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno od eldest 11 a podívejte, jaké další písničky od eldest 11 máme v našem archívu, např. innocent.

Původní

Never meant to be exposed to your life...
Every time that you say that you love me, I didn't believe..."Anything!"
How can I bring fabrication (communication) to it's knees when I fear everything with you...
I reprieve....
but the light dims just a little more so I can feel all your open sores...
Everything that I thought that I had in common...
Everything is blistering...
Every time that I stood outside your box...
You left me injuring....
It's hard to be the picture of innocence.....
When every body's pushing in a different direction!
It's hard to be the pure of heart.
When everybody uses you like a flame in the dark.
Where do go? Where do you run when everything is gone...
Never wanted you to be so mad at me!
I am only trying...
To be something I'm not...(for you to believe in me)
I never wanted you to see lonely...
but the innocence claimed the name of my heart...
Now in chains...
I find my purity wrapped up in the same shame...
It's hard to be the picture of innocence.....
When every body's pushing in a different direction!
It's hard to be the pure of heart.
When everybody uses you like a flame in the dark.
Where do go? Where do you run when everything is gone...

překlad

Nikdy jsem neměla být vystavena svému životu ...
Pokaždé, když řekneš, že mě miluješ, nevěřil jsem ... „Cokoliv!“
Jak mohu přivést výmysl (komunikaci) na kolena, když se s tebou bojím všeho ...
Odmítám ....
ale světlo se ztlumí jen o trochu víc, takže cítím všechny vaše otevřené vředy ...
Všechno, co jsem si myslel, že mám společné ...
Všechno je puchýře ...
Pokaždé, když jsem stál před tvou krabicí ...
Nechal jsi mě zranit ....
Je těžké být obrazem nevinnosti .....
Když se každé tělo tlačí jiným směrem!
Je těžké být čistým srdcem.
Když vás všichni používají jako plamen ve tmě.
Kam jít? Kam utíkáš, když je všechno pryč ...
Nikdy jsem nechtěl, aby ses na mě tak naštval!
Jen se snažím ...
Být něčím, čím nejsem ... (abys mi věřil)
Nikdy jsem nechtěl, abys viděl osamělé ...
ale nevinnost si vyžádala jméno mého srdce ...
Nyní v řetězech ...
Zjistil jsem, že moje čistota je zabalená ve stejné hanbě ...
Je těžké být obrazem nevinnosti .....
Když se každé tělo tlačí jiným směrem!
Je těžké být čistým srdcem.
Když vás všichni používají jako plamen ve tmě.
Kam jít? Kam utíkáš, když je všechno pryč ...

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com