TEXTPREKLAD.COM

Interpret: elastica - Název: operate 

Písňové texty a překlad: elastica - operate Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od elastica! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno e od elastica a podívejte, jaké další písničky od elastica máme v našem archívu, např. operate.

Původní

I'm really close you see

Feel it breathing

In my living heart

I see you going for a life that's cruising

Waste at smart

I really do

I really want it, but is it here?

I love you anyway true

No flickers

Listen, they'll disappear

Separate the scenes and the hints that make it

Operate in a sane way all start to fall apart

Sitting in day after day is not a good way

After all

And I just want to go home

Dreams are made of this

But they're

Over there

I know you sent me here

To peel away your fear

Operate the groove

I need a reason

For being here

Your crazy ways

Are in my ear

...and I just want to go

překlad

Jsem opravdu blízko, vidíš?

Cítím, jak dýchá

V mém živém srdci

Vidím tě, jak jdeš za životem, který křižuješ

Plýtvání na chytrý

Opravdu to dělám

Opravdu to chci, ale je to tady?

I tak tě miluji pravdivě

Žádné blikání

Poslouchej, zmizí

Oddělit scény a náznaky, které ji tvoří

Fungují rozumně, se začnou všechny rozpadat

Sedět den za dnem není dobrý způsob

Po tom všem

A já chci jen jít domů

Z toho se skládají sny

Ale jsou

Tam nahoře

Vím, že jsi mě sem poslal

Abych tě zbavil strachu

Provozovat drážku

Potřebuji důvod

Proč jsem tady

Tvé bláznivé způsoby

Jsou v mém uchu

...a já chci jen jít

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

© 2021 - Textpreklad.com