TEXTPREKLAD.COM

Interpret: eels - Název: world of shit 

Písňové texty a překlad: eels - world of shit Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od eels! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno e od eels a podívejte, jaké další písničky od eels máme v našem archívu, např. world of shit.

Původní

In this world of shit
Baby you are it
A little light that shines all over
Must take over and see us through the night
Daddy was a troubled genius
Mama was a real good egg
Why don't we just get together
For whatever and see if it's alright?
I spent so many days
Just staring at the haze
And I think that that's a book
That I don't have to write again
Now when I rise I shine
I got you on my mind
And the question isn't if
The question is merely when
Baby I confess I am quite a mess
So, let's get married
And make some people
More than equal in this world of shit
I will make a pledge
To get down off the ledge
You and I belong together
And forever we will have our love

překlad

V tomto světě hovno
Zlato jsi to
Trochu světla, které svítí všude
Musí to převzít a vidět nás přes noc
Táta byl problémový génius
Mama byla opravdu dobré vejce
Proč se prostě nespojíme
K čemukoli a uvidíme, jestli je to v pořádku?
Strávil jsem tolik dní
Jen zíral na opar
A myslím, že je to kniha
Že nemusím znovu psát
Nyní, když vstanu, zářím
Dostal jsem tě na mysl
A otázka není, jestli
Otázkou je pouze kdy
Zlato, přiznávám, že jsem docela nepořádek
Pojďme se vzít
A udělat pár lidí
Více než stejné v tomto světě hovno
Dám slib
Dostat se z římsy
Ty a já patříme k sobě
A navždy budeme mít naši lásku

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com