TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • E
  • »
  • eels – things the grandchildren should know

Interpret: eels - Název: things the grandchildren should know 

Písňové texty a překlad: eels - things the grandchildren should know Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od eels! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno e od eels a podívejte, jaké další písničky od eels máme v našem archívu, např. things the grandchildren should know.

Původní

I go to bed real early
Everybody thinks it's strange
I get up early in the morning
No matter how disappointed I was
With the day before
It feels new
I don't leave the house much
I don't like being around people
Makes me nervous and weird
I don't like going to shows either
It's better for me to stay at home
Some might think it means I hate people
But that's not quite right
I do some stupid things
But my heart's in the right place
And this I know
I got a dog I take him for a walk
And all the people like to say hello
I'm used to staring down at the sidewalk cracks
I'm learning how to say hello
Without too much trouble
I'm turning out just like my father
Though I swore I never would
Now I can say that I have love for him
I never really understood
What it must have been like for him
Living inside his head
I feel like he's here with me now
Even though he's dead
It's not all good and it's not all bad
Don't believe everything you read
I'm the only one who knows what it's like
So I thought I'd better tell you
Before I leave
So in the end I'd like to say
That I'm a very thankful man
I tried to make the most of my situations
And enjoy what I had
I knew true love and I knew passion
And the difference between the two
And I had some regrets
But if I had to do it all again
Well, it's something I'd like to do

překlad

Jdu spát opravdu brzy
Každý si myslí, že je to divné
Vstávám brzy ráno
Bez ohledu na to, jak jsem byl zklamaný
S dnem před
Cítí se nový
Z domu moc nevycházím
Nelíbí se mi být mezi lidmi
Dělá mě nervózní a divnou
Také nerad chodím na představení
Je pro mě lepší zůstat doma
Někteří si možná myslí, že to znamená, že nenávidím lidi
Ale to není úplně správné
Dělám nějaké hlouposti
Ale moje srdce je na správném místě
A to vím
Mám psa, vezmu ho na procházku
A všichni lidé rádi pozdravují
Jsem zvyklý zírat dolů na trhliny na chodníku
Učím se, jak pozdravit
Bez přílišných potíží
Vypadám jako můj otec
I když jsem přísahal, že to nikdy neudělám
Nyní mohu říci, že k němu mám lásku
Nikdy jsem tomu opravdu nerozuměl
Jaké to pro něj muselo být
Žijící v jeho hlavě
Cítím se, jako by tu teď byl se mnou
I když je mrtvý
Není to všechno dobré a není to všechno špatné
Nevěřte všemu, co čtete
Jsem jediný, kdo ví, jaké to je
Takže jsem si myslel, že ti to raději řeknu
Před tím než odejdu
Nakonec bych tedy rád řekl
Že jsem velmi vděčný muž
Snažil jsem se co nejlépe využít své situace
A užijte si to, co jsem měl
Znal jsem opravdovou lásku a znal jsem vášeň
A rozdíl mezi nimi
A trochu jsem toho litoval
Ale kdybych to měl udělat znovu
No, je to něco, co bych chtěl udělat

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com