TEXTPREKLAD.COM

Interpret: eels - Název: susan s house 

Písňové texty a překlad: eels - susan s house Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od eels! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno e od eels a podívejte, jaké další písničky od eels máme v našem archívu, např. susan s house.

Původní

Going over to Susan's house, walking south down Baxter Street
Nothing hiding behind this picket fence
There's a crazy old woman smashing bottles on the sidewalk
Where her house burnt down two years ago
People say that back then she really wasn't that crazy
Going over to Susan's house
Going over to Susan's house
She's gonna make it right
Down by the Donut Prince a fifteen year old boy lies on the sidewalk
With a bullet in his forehead
In a final act of indignity the paramedics take off all his clothes
For the whole world to see while they put him in the bag
Meanwhile and old couple argues inside the Queen Bee
The sick fluorescent light shimmering on their skin
Going over to Susan's house
Going over to Susan's house
I can't be alone tonight
Take a left down echo park, a kid asks do I want some crack
T.v. sets are spewing Baywatch through the windows into black
Here comes a girl with long brown hair who can't be more than seventeen
She sucks on a red popsicle while she pushes a baby girl in a pink carriage
And I'm thinking, that must be her sister
That must be her sister, right?
They go into the 7-11 and I keep walking
Going over to Susan's house [Repeat: x2]

překlad

Přechod k Susaninu domu, chůze na jih po Baxter Street
Nic se neskrývá za tímto plotem
Na chodníku je bláznivá stařena, která rozbíjí lahve
Tam, kde před dvěma lety vyhořel její dům
Lidé říkají, že tehdy opravdu nebyla tak šílená
Jdu do Susanina domu
Jdu k Susaninu domu
Udělá to správně
Dole u Donut Prince leží na chodníku patnáctiletý chlapec
S kulkou v čele
V posledním rozhořčení se zdravotníci svlékli ze všech šatů
Aby ho viděl celý svět, zatímco ho dali do tašky
Mezitím se starý pár hádá uvnitř Queen Bee
Na jejich pokožce se třpytilo nemocné fluorescenční světlo
Jdu do Susanina domu
Jdu k Susaninu domu
Dnes v noci nemohu být sám
Vezměte echo park doleva, dítě se ptá, jestli chci nějakou prasklinu
Televize. soupravy chrlí Baywatch okny do černé
Přichází dívka s dlouhými hnědými vlasy, která nemůže mít více než sedmnáct
Nasává červený nanuk, zatímco tlačí růžovou kočičku
A myslím, že to musí být její sestra
To musí být její sestra, že?
Jdou do 7-11 a já jdu dál
Přechod k Susaninu domu [Opakovat: x2]

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com