TEXTPREKLAD.COM

Interpret: eels - Název: stick together 

Písňové texty a překlad: eels - stick together Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od eels! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno e od eels a podívejte, jaké další písničky od eels máme v našem archívu, např. stick together.

Původní

Ford it again missing in the crowd
a friendly voice, calling clear and loud
my big mistake, thinking that I knew
how to get bye, independent on you
The immature, they have the chance
quick to forget who brought em to the dance
loyalty is pair amount to me
it's dirty clear we make a winning team
We gotta stick together
that's right we gotta stick together, that's right
Take confident, do when I'm okay
with anything you may do or you may say
we're always in, quite good company
if I'm with you and you know you out with me
It's me and you, taking all now our comers
watching it fall and nothing could be funner
the challenges, only make us stronger
outlast among, forever maybe longer
We gotta stick together
that's right we gotta stick together, that's right
We gotta stick together
that's right we gotta stick together, that's right
Battle stations, gotta made the guns now
every way you look and now they try to take us down
We gotta stick together
that's right we gotta stick together, that's right
Honorable the only thing to do
you count on me 'cause I gotta count on you
I'm gonna repair everything I owe
we just get ready, this is the real show
We gotta stick together
that's right we gotta stick together, that's right
We gotta stick together
that's right we gotta stick together, that's right
Let's stick together

překlad

Ford to zase chybí v davu
přátelský hlas, hlasitý a hlasitý
moje velká chyba, myslel jsem si, že to vím
jak se rozloučit, nezávisle na vás
Nezralí, mají šanci
rychle zapomenout, kdo je přivedl k tanci
věrnost je pro mě párová částka
je špinavé jasné, že tvoříme vítězný tým
Musíme držet spolu
to je pravda, musíme držet spolu, to je pravda
Buďte sebejistí, udělejte, až budu v pořádku
se vším, co můžete udělat, nebo můžete říct
vždy jsme v, docela dobré společnosti
jestli jsem s tebou a znáš tě se mnou
To jsem já a ty, nyní bereme všechny naše příchozí
sledovat, jak padá a nic nemůže být zábavnější
výzvy, jen nás posílí
přečkat mezi, navždy možná déle
Musíme držet spolu
to je pravda, musíme držet spolu, to je pravda
Musíme držet spolu
to je pravda, musíme držet spolu, to je pravda
Bojové stanice, teď musím vyrobit zbraně
kamkoli se podíváte a teď se nás snaží strhnout
Musíme držet spolu
to je pravda, musíme držet spolu, to je pravda
Ctihodná jediná věc, kterou musíte udělat
spoléháš se na mě, protože se na tebe musím spolehnout
Opravím všechno, co dlužím
prostě se připravujeme, toto je skutečná show
Musíme držet spolu
to je pravda, musíme držet spolu, to je pravda
Musíme držet spolu
to je pravda, musíme držet spolu, to je pravda
Držme spolu

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com