TEXTPREKLAD.COM

Interpret: eels - Název: skywriting 

Písňové texty a překlad: eels - skywriting Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od eels! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno e od eels a podívejte, jaké další písničky od eels máme v našem archívu, např. skywriting.

Původní

Don't Cry
All the songs you sing
All the flowers you bring
Are part of everything there ever was
And will be
Go on
You've got places to be
So many things to see
Don't worry about me
I'm already where I should be
Look up
A plane writes in the sky
For every passer by
No one ever dies
They just write things in the sky
If you
Wanna think about me
Look out above the sea
And you can see that I'm doing
Just Fine

překlad

Neplač
Všechny písničky, které zpíváte
Všechny květiny, které přinesete
Jsou součástí všeho, co kdy bylo
A bude
Pokračuj
Máte místa, kde můžete být
Tolik věcí k vidění
Nedělej si o mě starosti
Už jsem tam, kde bych měl být
Vzhlédnout
Letadlo píše na oblohu
Pro každého kolemjdoucího
Nikdo nikdy nezemře
Prostě píší věci do nebe
jestli ty
Chceš na mě myslet
Podívejte se na moře
A můžete vidět, že to dělám
V pohodě

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com