TEXTPREKLAD.COM

Interpret: eels - Název: ordinary man 

Písňové texty a překlad: eels - ordinary man Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od eels! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno e od eels a podívejte, jaké další písničky od eels máme v našem archívu, např. ordinary man.

Původní

Well, it's another warm day
In a city of cold hearts
They all just play the part
Of who they are
And I'm here on my own
I'd rather be alone
Than try to be someone that I'm not
And you seem like someone who could
Appreciate the fact
That I'm no ordinary man
And it's misunderstood
What you've heard about me
I see why you would doubt me, but know this
No one has the right
Until they've fought my fight
To understand just where I'm coming from
And it's that fight that brought me here today
Exactly as I am
No ordinary man
Well, it's another warm day
In a city of cold hearts
It ends before it starts
In their maze
But you, you're not like that
You know where it's at
The only rules you follow are your own
And you seem like someone who could
Appreciate the fact
That I'm no ordinary man

překlad

Je to další teplý den
Ve městě chladných srdcí
Všichni prostě hrají roli
O tom, kdo jsou
A jsem tu sám
Raději bych byl sám
Než se pokusit být někým, kým nejsem
A vypadáš jako někdo, kdo by mohl
Oceníte skutečnost
Že nejsem obyčejný člověk
A je to nepochopeno
Co jsi o mně slyšel
Chápu, proč bys o mě pochyboval, ale věz to
Nikdo nemá právo
Dokud nebudou bojovat s mým bojem
Abych pochopil, odkud přicházím
A právě ten boj mě sem dnes přivedl
Přesně jako já
Žádný obyčejný člověk
Je to další teplý den
Ve městě chladných srdcí
Skončí to dříve, než začne
V jejich bludišti
Ale ty nejsi takový
Víš, kde to je
Jedinými pravidly, která dodržujete, jsou vaše vlastní
A vypadáš jako někdo, kdo by mohl
Oceníte skutečnost
Že nejsem obyčejný člověk

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com