TEXTPREKLAD.COM

Interpret: eels - Název: oh so lovely 

Písňové texty a překlad: eels - oh so lovely Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od eels! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno e od eels a podívejte, jaké další písničky od eels máme v našem archívu, např. oh so lovely.

Původní

My friend was lyin'
The grass was dyin'
It felt like a story you don't care where it leads
A change of venue
Will it mend you?
If the grass is not greener, you know what it needs
I knew that I had to throw down some seeds
Oh-so-lovely
Lord above me
I feel my heart changin' in mysterious new ways
Everybody
(Yeah!)
Oh-so-lovely
Now how can I tell you how grateful I am?
Fair-weather friends
They make amends
But you look in their eyes and you know it's not real
A little carin'
And soul-barin'
The actor's contract pays him how to feel
I knew it was time to make a new deal
Oh-so-lovely
Lord above me
I feel my heart changin' in mysterious new ways
Everybody
(Yeah!)
Oh-so-lovely
Now how can I tell you how grateful I am?
Jacaranda bloomin'
No clouds are loomin'
The trees are swayin'
In the wind
Up in the mornin'
Without a warnin'
The sun is a-shinin' like a newborn's smile
It's time I faced it
Don't wanna waste it
I could run away, but that's just not my style
And I think that I just might stay here a while
Oh-so-lovely
Lord above me
I feel my heart changin' in mysterious new ways
Everybody
(Yeah!)
Oh-so-lovely
Now how can I tell you how grateful I am?
Now how can I tell you how grateful I am?
Oh-so-lovely
Lord above me
I feel my heart changin' in mysterious new ways
Everybody
(Yeah!)
Oh-so-lovely
Now how can I tell you how grateful I am?
Yeah!

překlad

Můj přítel lhal
Tráva umírala
Připadalo mi to jako příběh, který vás nezajímá, kam vede
Změna místa konání
Opraví vás to?
Pokud tráva není zelenější, víte, co potřebuje
Věděl jsem, že musím odhodit semínka
Oh-tak-milý
Pane nade mnou
Cítím, jak se mé srdce mění záhadnými novými způsoby
Všichni
(To jo!)
Oh-tak-milý
Jak vám mohu říct, jak jsem vděčný?
Pěkné počasí přátelé
Opravují
Ale podíváte se jim do očí a víte, že to není skutečné
Trochu carin '
A duši
Hercova smlouva mu platí, jak se má cítit
Věděl jsem, že je čas uzavřít novou dohodu
Oh-tak-milý
Pane nade mnou
Cítím, jak se mé srdce mění záhadnými novými způsoby
Všichni
(To jo!)
Oh-tak-milý
Jak vám mohu říct, jak jsem vděčný?
Jacaranda Bloomin '
Žádné mraky nejsou loomin '
Stromy se kymácejí
Ve větru
Nahoře ráno
Bez varování
Slunce září jako úsměv novorozence
Je čas, abych tomu čelil
Nechci to promarnit
Mohl bych utéct, ale to není můj styl
A myslím, že tu možná ještě chvíli zůstanu
Oh-tak-milý
Pane nade mnou
Cítím, jak se mé srdce mění záhadnými novými způsoby
Všichni
(To jo!)
Oh-tak-milý
Jak vám mohu říct, jak jsem vděčný?
Jak vám mohu říct, jak jsem vděčný?
Oh-tak-milý
Pane nade mnou
Cítím, jak se mé srdce mění záhadnými novými způsoby
Všichni
(To jo!)
Oh-tak-milý
Jak vám mohu říct, jak jsem vděčný?
To jo!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com