TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • E
  • »
  • eels – novacaine for the soul

Interpret: eels - Název: novacaine for the soul 

Písňové texty a překlad: eels - novacaine for the soul Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od eels! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno e od eels a podívejte, jaké další písničky od eels máme v našem archívu, např. novacaine for the soul.

Původní

Life is hard
And so am I
You'd better give me
Something so I don't die
Novocaine for the soul
Before I sputter out
Life is white
And I am black
Jesus and His lawyer
Are coming back
Oh, my darling will you be here?
Before I sputter out
Guess, who's living here
With the great undead
This paint by numbers life
Is fucking with my head, once again
Life is good
And I feel great
'Cause mother says I was
A great mistake
Novocaine for the soul
You'd better give me
Something to fill the hole
Before I sputter out

překlad

Život je těžký
A já také
Raději mi dej
Něco, abych nezemřel
Novokain pro duši
Než jsem vyprskl
Život je bílý
A já jsem černý
Ježíš a jeho právník
Vracejí se
Oh, drahoušku, budeš tady?
Než jsem vyprskl
Hádej, kdo tady žije
S velkými nemrtvými
Tato barva podle čísel života
Je to kurva s hlavou ještě jednou
Život je dobrý
A cítím se skvěle
Protože matka říká, že jsem byl
Velká chyba
Novokain pro duši
Raději mi dej
Něco k vyplnění díry
Než jsem vyprskl

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com