TEXTPREKLAD.COM

Interpret: eels - Název: last time we spoke 

Písňové texty a překlad: eels - last time we spoke Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od eels! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno e od eels a podívejte, jaké další písničky od eels máme v našem archívu, např. last time we spoke.

Původní

When you called
Your voice was so grave
I knew it would be
The last time we spoke
You said something
That I couldn't bear
To hear with my own ears
The last time we spoke
And it's a hard time
Trying to get through
All the days that drag on
Thinking about you
Nothing hurts
Like someone who knows
Everything about you
Leaving you behind
And it's a hard time
Trying to get through
All the days that drag on
Thinking about you
When you called
You might as well have killed me
And that was the last time
The last time we spoke

překlad

Když jsi volal
Tvůj hlas byl tak vážný
Věděl jsem, že to bude
Naposledy jsme mluvili
Něco jsi řekl
To jsem nemohl snést
Slyšet na vlastní uši
Naposledy jsme mluvili
A je to těžké období
Snažím se projít
Všechny dny, které se táhnou
Myslím na tebe
Nic nebolí
Jako někdo, kdo to ví
Vše o tobě
Nechám tě za sebou
A je to těžké období
Snažím se projít
Všechny dny, které se táhnou
Myslím na tebe
Když jsi volal
Možná jste mě také zabili
A to bylo naposledy
Naposledy jsme mluvili

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com