TEXTPREKLAD.COM

Interpret: eels - Název: jennifer eccles 

Písňové texty a překlad: eels - jennifer eccles Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od eels! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno e od eels a podívejte, jaké další písničky od eels máme v našem archívu, např. jennifer eccles.

Původní

White chalk, written on red brick
Our love told in a heart
It's there drawn in the playground
Love, kiss, hate or adore
I love Jennifer Eccles
And I know that she loves me
I love Jennifer Eccles
And I know she loves me
I used to carry her satchels
She used to walk by my side
But when we got to her doorstep
Her dad wouldn't let me inside
One Monday morning
Found out I'd made the grade
Started me thinking
That maybe she done the same
I hope that Jennifer Eccles
Is going to follow me there
Our love is bound to continue
Love, kiss, hate or adore
I love Jennifer Eccles
I know that she loves me
I love Jennifer Eccles
And I know that she loves me

překlad

Bílá křída, napsané na červených cihel
Naše láska řekla v srdci
Je to tam nakreslené na hřišti
Milujte, polibky, nenávisti nebo zbožňujte
Miluji Jennifer Eccles
A vím, že mě miluje
Miluji Jennifer Eccles
A vím, že mě miluje
Nosil jsem její brašny
Chodila po mém boku
Ale když jsme se dostali k jejímu prahu
Její otec mě nepustil dovnitř
Jedno pondělní ráno
Zjistil jsem, že jsem udělal známku
Začal mě přemýšlet
Že možná udělala to samé
Doufám, že Jennifer Eccles
Bude mě tam následovat
Naše láska bude určitě pokračovat
Milujte, polibky, nenávisti nebo zbožňujte
Miluji Jennifer Eccles
Vím, že mě miluje
Miluji Jennifer Eccles
A vím, že mě miluje

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com