TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • E
  • »
  • eels – if i was your girlfriend

Interpret: eels - Název: if i was your girlfriend 

Písňové texty a překlad: eels - if i was your girlfriend Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od eels! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno e od eels a podívejte, jaké další písničky od eels máme v našem archívu, např. if i was your girlfriend.

Původní

Look at the bargains over here, ladies... If I was your girlfriend
Would you remember
2 tell me all the things you forgot when I was your man?
When I was your man If I was your best friend
Would you let me take care of you
And do all the things that only a best friend can
Only best friends can If I was your girlfriend
If I was your girlfriend If I was your girlfriend
Would you let me dress you
I mean, help you pick out your clothes
Before we go out Not that you're helpless
But sometime, sometime
Those are the things that bein' in love's about If I was your one and only friend
Would you run 2 me if somebody hurt you
Even if that somebody was me? (Even if that somebody was me?) Sometimes I trip on how happy we could be
Please If I was your girlfriend
If I was your girlfriend Would you let me wash your hair
Could I make you breakfast sometime
Or then, could we just hang out, I mean
Could we go 2 a movie and cry together
'cause 2 me baby that would be so fine (That would be so fine) (If I was your girlfriend)
Baby can I dress you
I mean, help you pick out your clothes
Before we go out
(If I was your girlfriend)
Listen girl, I ain't sayin you're helpless
But sometime, sometime
Those are the things that bein' in love's about (Sugar) Sugar do you know what I'm saying 2 you this evening? (Sugar)
Maybe you think I'm being a little self-centered (If I was your girlfriend)
But I, I said I want 2 be (Sugar)
All of the things you are 2 me (Sugar) (If I was your girlfriend)
Surely, surely you can see Is it really necessary 4 me 2 go out of the room
Just because you wanna undress? (If I was your girlfriend)
We don't have 2 make children 2 make love
And we don't have 2 make love 2 have an orgasm (If I was your girlfriend) Your body's what I'm all about (If I was your girlfriend)
Can I see it?
I'll show you (If I was your girlfriend)
Why not?
You can do it because I'm your friend
I'll do it 4 you
Of course I'll undress in front of you! (If I was your girlfriend)
And when I'm naked, what shall I do?
How can I make you see that it's cool? (If I was your girlfriend)
Can't you just trust me?
If I was your girlfriend you could (If I was your girlfriend)
Oh, yeah, I think so
Listen, 4 you naked I would dance a ballet (If I was your girlfriend)
Would that get you off?
Then tell me what will!
If I was your girlfriend, would you tell me? (If I was your girlfriend)
Would you let me see you naked then?
Would you let me give you a bath?
Would you let me tickle you so hard you'd laugh and laugh (If I was your girlfriend)
And would you, would you let me kiss you there (If I was your girlfriend)
You know down there where it counts (If I was your girlfriend)
I'll do it so good I swear I'll drink every ounce
And then I'll hold you tight and hold you long (If I was your girlfriend) And together we'll stare into silence
And we'll try 2 imagine what it looks like
Yeah, we'll try 2 imagine what, what silence looks like
Yeah, we'll try 2 imagine what silence looks like
Yeah, we'll try...

překlad

Podívejte se na výhodné obchody, dámy ... Kdybych byla vaše přítelkyně
Pamatoval by sis
2 řekni mi všechno, na co jsi zapomněl, když jsem byl tvůj muž?
Když jsem byl tvůj muž Kdybych byl tvůj nejlepší přítel
Nechal bys mě postarat se o tebe?
A dělejte všechny věci, které dokáže jen nejlepší přítel
Pouze nejlepší přátelé mohou, kdybych byl tvou přítelkyní
Kdybych byla tvoje přítelkyně Kdybych byla tvoje přítelkyně
Nechal bys mě obléknout tě
Chci říct, pomůžu ti vybrat si oblečení
Než půjdeme ven Ne že jsi bezmocný
Ale někdy, někdy
To jsou věci, které se milují, kdybych byl tvůj jediný přítel
Spustili byste mi 2, kdyby vám někdo ublížil
I kdyby to byl někdo já? (I kdyby to někdo byl já?) Někdy narazím na to, jak šťastní můžeme být
Prosím, kdybych byla tvoje přítelkyně
Kdybych byla tvoje přítelkyně Nechal bys mě umýt si vlasy?
Mohl bych ti někdy udělat snídani
Nebo bychom se tedy mohli jen pověsit
Mohli bychom jít 2 film a plakat spolu
protože 2 mě dítě, které by bylo tak v pořádku (to by bylo tak v pořádku) (kdybych byla tvá přítelkyně)
Zlato, můžu tě obléct
Chci říct, pomůžu ti vybrat si oblečení
Než půjdeme ven
(Kdybych byla tvoje přítelkyně)
Poslouchej děvče, neříkám, že jsi bezmocný
Ale někdy, někdy
To jsou věci, které se milují (Cukr) Cukr, víš, co ti dnes večer říkám 2? (Cukr)
Možná si myslíš, že jsem trochu sobecký (Kdybych byl tvou přítelkyní)
Ale já, řekl jsem, že chci být 2 (cukr)
Všechny ty věci, kterými jsi 2 já (Cukr) (Kdybych byla tvoje přítelkyně)
Jistě, jistě vidíte Je to opravdu nutné, 4 já 2 jít ven z místnosti
Jen proto, že se chcete svléknout? (Kdybych byla tvoje přítelkyně)
Nemáme 2 přimět děti 2 milovat se
A nemáme 2 milovat 2 mít orgasmus (Kdybych byla tvoje přítelkyně) Tvé tělo je to o čem jsem (Kdybych byla tvoje přítelkyně)
Můžu to vidět?
Ukážu ti to (kdybych byla tvoje přítelkyně)
Proč ne?
Dokážete to, protože jsem váš přítel
Udělám to 4 ty
Samozřejmě se před tebou svléknu! (Kdybych byla tvoje přítelkyně)
A když budu nahý, co mám dělat?
Jak vás mohu přimět, abyste viděli, že je to skvělé? (Kdybych byla tvoje přítelkyně)
Nemůžeš mi prostě věřit?
Kdybych byla tvoje přítelkyně, mohla bys (Kdybych byla tvoje přítelkyně)
Jo, myslím, že ano
Poslouchej, 4 nahý, tančím balet (Kdybych byla tvá přítelkyně)
Dostalo by vás to?
Tak mi řekni, co bude!
Kdybych byla tvoje přítelkyně, řekl bys mi to? (Kdybych byla tvoje přítelkyně)
Nechal bys mě pak tě vidět nahého?
Nechal bych vás vykoupat se?
Nechal bys mě polechtat tě tak silně, že by ses smál a smál (kdybych byla tvá přítelkyně)
A chtěl bys, nechal bys mě tam tě políbit (Kdybych byla tvoje přítelkyně)
Víte tam dole, kde se to počítá (Kdybych byla vaše přítelkyně)
Udělám to tak dobře, přísahám, že vypiju každou unci
A pak tě budu pevně držet a držet dlouho (Kdybych byla tvá přítelkyně) A společně zíráme do ticha
A zkusíme si 2 představit, jak to vypadá
Jo, zkusíme si 2 představit, co, jak vypadá ticho
Jo, zkusíme si 2 představit, jak vypadá ticho
Jo, zkusíme to ...

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com