TEXTPREKLAD.COM

Interpret: eels - Název: hospital food 

Písňové texty a překlad: eels - hospital food Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od eels! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno e od eels a podívejte, jaké další písničky od eels máme v našem archívu, např. hospital food.

Původní

Coming through the alley trying to walk without a sound
It doesn't really matter 'cause there ain't no one around
Tip toe through the alley and tip toe through your life
You still got it coming be it gun be it knife
Next thing you know you're eating hospital food
Karaoke castration take the wasp alive
He's gonna sting you anyway and take you to the hive
Yesterday was suckin' and tomorrow's looking bad
Who knew that today was the only thing I had?
Hospital food
Want some hospital food
Hospital food
Delicious Hospital food
In your tribute album to the world you must never forget
To sing the one about the cat who's always getting wet
He's always got a problem he's a very bitter dude
And now he is complaining 'bout his hospital food

překlad

Prochází uličkou a snaží se kráčet bez zvuku
To opravdu nevadí, protože kolem není nikdo
Špička špičky uličkou a špička špičky skrz váš život
Stále to přichází, ať už je to zbraň, nebo nůž
Další věc, kterou víte, že jíte nemocniční jídlo
Kastrace karaoke vezme vosu naživu
Stejně vás bodne a vezme vás do úlu
Včera to sálalo a zítra to vypadalo špatně
Kdo věděl, že dnes je to jediné, co jsem měl?
Nemocniční jídlo
Chceš nějaké nemocniční jídlo
Nemocniční jídlo
Chutné nemocniční jídlo
Na své poctové album světu nesmíte nikdy zapomenout
Zazpívat tu o kočce, která vždy zvlhne
Vždy má problém, je to velmi hořký chlap
A teď si stěžuje na své nemocniční jídlo

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com