TEXTPREKLAD.COM

  • Homepage
  • »
  • E
  • »
  • eels – from which i came a magic world

Interpret: eels - Název: from which i came a magic world 

Písňové texty a překlad: eels - from which i came a magic world Níže najdete písňové texty s překladem po straně! Na naší stránce najdete taky mnohem víc písňových překladů od eels! Podívejte se na náš archív a jiné písničky, např. klikněte na písmeno e od eels a podívejte, jaké další písničky od eels máme v našem archívu, např. from which i came a magic world.

Původní

Ten pounds and a head of hair
Came into without a care
What they thought were cries were little laughs
Born and looking forward and moving fast
The little bundle had arrived
And I was happy to be alive
In a magic world
Long days and dreamy nights
Wide eyes taking all the sights
A little wonder goes a long, long way
Learning where to go and what to say
Say hello to your new son
Well, he sure is having fun
In a magic world
Every moment's built to last
When you're living without a past
In a magic world

překlad

Deset liber a hlava vlasů
Přišel do bez péče
To, co považovali za výkřiky, byl malý smích
Narodil se a těší se a rychle se pohybuje
Malý svazek dorazil
A byl jsem šťastný, že jsem naživu
V kouzelném světě
Dlouhé dny a zasněné noci
Široké oči, které berou všechny památky
Malý zázrak vede dlouhou, dlouhou cestu
Naučit se, kam jít a co říct
Pozdravte svého nového syna
Určitě se baví
V kouzelném světě
Každý okamžik je postaven tak, aby vydržel
Když žijete bez minulosti
V kouzelném světě

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - Textpreklad.com